FSC heeft een belangrijke stap gezet door de eis van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden op te nemen in de gehele keten van bos tot eindproduct. De principes van de ‘Core Conventions’ van de International Labour Organization (ILO) en de ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998) worden onderdeel van de herziene FSC standaarden voor chain of custody certificering (FSC-STD-40-004 & FSC-STD-20-011). Dat is goed nieuws voor werknemers in de van de ongeveer 45.000 FSC-gecertificeerde bedrijven wereldwijd, én voor bedrijven die FSC-producten inkopen. De eisen aan bedrijven in de keten komen daarmee ook meer in overeenstemming met die aan bosbedrijven, waar goede arbeidsvoorwaarden vanaf de oprichting van FSC en vereiste zijn.

Liesbeth Gort, directeur FSC Nederland: ‘FSC ziet voortaan toe op het respecteren van fundamentele rechten van werknemers. Daarbij gaat het om verbod op kinderarbeid, uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid, uitbanning van discriminatie op de werkplaats, naleving van de vrijheid van vereniging en de erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen.’

‘Maar ook voor kopers biedt dit veel voordelen. Zij kunnen er vanuit gaan dat bij FSC-gecertificeerde leveranciers werknemersrechten worden nageleefd. Door FSC-gecertificeerde producten in te kopen kunnen zij aantonen dat zij aan die eisen m.b.t. Internationaal Maatschappelijk Ondernemen (IMVO) voldoen. Daarmee zijn ze beter voorbereid op de wetgeving rond IMVO.

Meer informatie over de technische en specifieke vereisten volgt binnenkort met de publicatie van de FSC Chain of Custody Certification-standaard (FSC-STD-40-004) en FSC Chain of Custody Evaluations-standaard (FSC-STD-20-011). Dan zullen wij ook de praktische gevolgen voor certificaathouders uitleggen.