FSC en PEFC uiten hun zorgen over overheidsaanpak betreffende duurzaam hout

FSC Nederland en PEFC Nederland maken zich ernstig zorgen over de aanpak en ambities van de Nederlandse overheid betreffende duurzaam hout. Dit staat in een gezamenlijke brief aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma. Zo worden grote kansen gemist als het gaat om de positie van gecertificeerd hout binnen Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Ook is er kritiek op de manier waarop de overheid haar voorbeeldfunctie invult bij het voorschrijven en de controle op toepassing van duurzaam hout.

Hout past prima in circulair beleid
Circulair bouwen staat voor hergebruik van schaarse grondstoffen, maar ook voor het gebruik van hernieuwbare grondstoffen zoals gecertificeerd hout. Liesbeth Gort, directeur FSC Nederland: “Dat laatste zien we veel te weinig terug in de diverse uitwerkingsplannen. Zo schreef de eerste gemeente die een actieplan opleverde voor het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen dat ze streeft naar ‘gebruik van alternatieve materialen voor hout’.” Kees Boon, voorzitter van PEFC Nederland: “Helaas is dit voorbeeld geen uitzondering. De intenties zijn vaak goed, maar adequate kennis over milieu-impact van materialen is ver te zoeken bij veel overheidsinkopers. Daarom in de brief een sterk appèl aan de staatssecretaris om hier samen wat aan te doen.”

Overheid heeft voorbeeldfunctie
De tweede zorg heeft betrekking op de borging van de toepassing van duurzaam hout. Recent werd een gerechtelijke procedure aangespannen tegen Rijkswaterstaat omdat deze koos voor een niet-gecertificeerde leverancier voor haar kantoormeubilair. Kees Boon: “Hout is een hernieuwbaar, zeer milieuvriendelijk materiaal, mits de herkomst klopt. Kiezen voor een niet-gecertificeerde leverancier past niet bij een opdrachtgever die duurzaam wil inkopen en een voorbeeldfunctie heeft.”
“We willen in deze brief de staatssecretaris laten weten dat we op deze wijze heel veel weggooien van wat we de afgelopen tien jaar hebben bereikt met elkaar om duurzaam hout, en daarmee de bossen, toekomst te geven”, besluit Liesbeth Gort.

Share Button