Leden-melkveehouders van FrieslandCampina hebben in 2023 aanzienlijke stappen gezet om hun melkveebedrijven verder te verduurzamen. De melkveehouders, die via de coöperatie eigenaar zijn van zuivelonderneming FrieslandCampina, ontvangen voor hun duurzaamheidsprestaties toeslagen ter waarde van in totaal ruim 245 miljoen euro. Daarvan wordt zo’n 190 miljoen euro uitbetaald via de beloningssystematiek ‘Foqus planet Duurzame ontwikkeling’ en meer dan 55 miljoen euro voor deelname aan een bijzondere melkstroom zoals biologisch, On the way to PlanetProof en VLOG. Dit komt in totaal neer op gemiddeld 2,63 euro aan toeslagen per 100 kilogram boerderijmelk.

De Foqus planet-toeslag die leden-melkveehouders ontvangen, wordt deels gefinancierd door de onderneming, deels door klanten die betalen voor duurzaamheidsinspanningen, en deels door de leden-melkveehouders zelf via een coöperatieve inleg van 0,60 euro per 100 kilogram melk, wat neerkomt op een bedrag van in totaal ruim 56 miljoen euro.

Cor Hoogeveen, bestuurslid Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “In 2023 lanceerden we onder de naam ‘Foqus planet Duurzame ontwikkeling’ een nieuw systematiek voor het uitbetalen van onze duurzaamheidstoeslagen. We betalen nu voor het eerst uit volgens deze nieuwe systematiek. Leden wilden graag vóóraf inzicht in wat bepaalde duurzaamheidsresultaten opleveren in euro’s. Foqus planet Duurzame ontwikkeling biedt dat inzicht nu, wat motiveert om verdere stappen te zetten. Elke melkveehouder kan kiezen voor duurzaamheidsmaatregelen die passen bij zijn of haar eigen bedrijfsvoering waardoor we optimaal gebruik maken van onze diversiteit. We zijn als bestuur enorm trots op de resultaten van onze melkveehouders en bedanken hen voor hun tomeloze inzet.”

Mireille Einwachter, Chief Sustainability Officer van Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “Klanten van FrieslandCampina hebben steeds vaker concrete klimaatdoelstellingen. Wij zijn een partner voor ze om deze doelstellingen te kunnen realiseren. Dankzij Foqus planet Duurzame ontwikkeling kunnen we onze duurzaamheidsprestaties, onderbouwd met harde data, voor klanten transparant maken, zodat ze meetellen in de realisatie van hun eigen doelen. Klanten beseffen dat deze prestaties financiële gevolgen kunnen hebben op het erf en zijn dan ook bereid om hierin mee te investeren. De interesse blijft toenemen, dit blijkt onder andere uit onze strategische samenwerkingen met bedrijven als Mars, Mondelēz, Danone, Nestlé en McDonald’s. We nodigen andere marktpartijen uit om ook deel te nemen en op die manier samen de zuivelketen verder te verduurzamen.”

Transparante financiële beloningen voor leden

Foqus planet Duurzame ontwikkeling beloont resultaat op negen duurzaamheidsindicatoren binnen vier thema’s: diergezondheid en -welzijn, klimaat, biodiversiteit en weidegang. De systematiek laat melkveehouders per duurzaamheidsindicator zien wat een bepaald resultaat financieel oplevert. De maximale Foqus planet toeslag is 3,50 euro per 100 kilogram melk als op alle indicatoren maximaal wordt gescoord.