FrieslandCampina en zijn leden-melkveehouders streven naar een leidende positie met duurzaamheid. Om leden-melkveehouders te helpen bij het verduurzamen van hun bedrijfsvoering biedt FrieslandCampina in 2019 en 2020 het programma Winnen met Klimaat & Natuur aanDe verwachting is dat circa vierduizend melkveebedrijven zullen deelnemen.  

Dit programma is een vervolg op de studiegroepen over klimaat, kringlopen en natuur, waaraan meer dan 850 leden-melkveehouders deelnamen.

Het programma Winnen met Klimaat & Natuur biedt praktische ondersteuning in de vorm van workshops. In deze workshops onderzoeken de deelnemers welke maatregelen met betrekking tot klimaat en natuur passen bij hun type melkveebedrijf. Er wordt gekeken naar energiebesparing en -opwekking, optimalisatie van kringlopen en het bijdragen aan een grotere biodiversiteit door goede zorg voor natuur op en rond het melkveebedrijf. Tijdens de workshops wordt gebruik gemaakt van een nieuwe digitale tool waarmee het effect van duurzaamheidsmaatregelen kan worden doorgerekend voor het eigen melkveebedrijf.

Deelname aan het programma is vrijwillig. De workshops worden in samenwerking met agrarische adviesbureaus en sectorpartijen georganiseerd.

Leiden met duurzaamheid

FrieslandCampina en zijn melkveehouders streven er naar om samen een leidende positie op te bouwen in duurzaamheid en vorm te geven aan een duurzame zuivelindustrie. Daarom werkt FrieslandCampina aan een duurzame zuivelketen. Dit doet het met duurzamer geproduceerde zuivelproducten. Maar ook via het kwaliteits- en duurzaamheidsprogramma Foqus planet dat vorderingen op het gebied van duurzaamheid op het boerenerf meet en stimuleert met een beloning. Het programma Winnen met Klimaat & Natuur ondersteunt leden-melkveehouders hierbij.