Gisteren kondigde FrieslandCampina de lancering aan van haar duurzaamheidsprogramma ‘Nourishing a better planet’.

CEO Hein Schumacher:  “Het is een programma dat zich richt op een positieve impact op boeren, de samenleving en de planeet. Het is onze rol als FrieslandCampina om een groeiende wereldbevolking te voeden met goede, veilige en betaalbare voeding, terwijl we onze verantwoordelijkheid nemen met een duurzame impact in onze hele waardeketen – van gras tot glas. Voortbouwend op een sterke basis van voortdurende duurzaamheidsverbeteringen door de jaren heen, zullen we ons concentreren op zes prioriteiten en versnellen met ons ‘Nourishing a better planet’-programma”.  FrieslandCampina is uniek gepositioneerd omdat we een groot deel van die ‘gras tot glas’-keten bezitten. Dit geeft ons de mogelijkheid om voorop te lopen met een integrale aanpak in nauwe samenwerking met onze boeren en onze klanten. Tegelijkertijd vereist het dat we onze verantwoordelijkheid nemen en een leidende rol spelen bij het maken van een blijvende positieve impact.

Nourishing a better planet

Zes prioriteiten:

  • Betere voeding, betaalbaar voor iedereen: de groeiende wereldbevolking voeden met de kracht van zuivel: goede, gezonde, lekkere en betaalbare voeding.
  • Betere inkomsten voor boeren: de hoogst mogelijke prestatieprijs aan onze 17.500 leden-melkveehouders betalen en het leven van tienduizenden internationale boeren verbeteren met ons Dairy Development Programma.
  • Beter klimaat: CO2-neutraal worden door schone energie te gebruiken, emissies te verminderen en door CO2-vastlegging.
  • Betere natuur: een positieve impact hebben op de biodiversiteit op de boerderijen van leden met behulp van onze Biodiversiteitsmonitor.
  • Betere verpakkingen: onze verpakkingen 100% circulair en CO2-neutraal maken.
  • Betere inkoop: alle landbouwgrondstoffen duurzaam inkopen en traceerbaar maken tot aan de bron.

We kunnen samen versnellen

Verantwoordelijkheid nemen

We geloven dat we samen met onze ‘stakeholders’ onze algehele vooruitgang op belangrijke gebieden kunnen versnellen. Zo hebben we samen met WNF en Rabobank een internationaal gerenommeerde Biodiversiteitsmonitor ontwikkeld voor melkveehouders. Het monitoringsysteem is geïmplementeerd bij onze leden-melkveehoudersom de ontwikkeling van biodiversiteit op elke locatie te meten en te beheren. We willen CO2-neutraal zijn richting 2050. De implementatie van een ‘carbon footprint monitor’ die de uitstoot van broeikasgassen op individueel bedrijfsniveau meet, is een grote stap in de richting van die ambitie. Onze boeren zijn van fundamenteel belang voor goede en betaalbare voeding voor een groeiende wereldbevolking voor nu en de komende generaties, en ze blijven voorop lopen met innovatie ter ondersteuning van het “Nourishing a better planet”-programma. Onze uitnodiging is om mee te doen aan onze reis en samen te versnellen.