94% van de wereldwijd in 2019 door FrieslandCampina gebruikte elektriciteit is ‘groen’. Dit is omdat het bedrijf geen gebruik meer wil maken van fossiele energiebronnen voor zijn locaties. Dit jaar gaat FrieslandCampina een stapje verder. Niet alleen moet de gebruikte stroom 100% groen zijn, het bedrijf wil deze groene stroom rechtstreeks bij zijn leden-melkveehouders afnemen en hen marktconform betalen. Daarom gaat het werken met ‘Power Purchase Agreements’.

Al 50 melkveehouders aangesloten via nieuwe methode

Power Purchase Agreements (PPA’s) gaan verder dan de ‘Garanties van Oorsprong’ (GvO’s) die nu gemeengoed zijn. Een GvO is een gecertificeerd bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Hiermee kan grijs ingekochte stroom worden vergroend. Via een PPA kan FrieslandCampina direct groene stroom afnemen bij leden-melkveehouders (zie fig. 1&2). Op dit moment leveren al meer dan 50 leden-melkveehouders groene stroom aan FrieslandCampina via PPA’s. Samen zijn deze ‘energieboeren’ al goed voor ongeveer 10% van de Nederlandse stroombehoefte van het zuivelbedrijf. Voor de PPA werkt FrieslandCampina samen met CNS, een specialist op dit vlak.

Vergoedingen binnen de eigen keten

Bij het traditionele model, waarbij stroom en GvO’s separaat van elkaar worden verkocht, zijn er meerdere partijen actief in de keten, waarbij iedere partij kosten toevoegt. Dankzij FrieslandCampina’s unieke constructie tussen coöperatie en onderneming is het mogelijk om met directe contracten deze waarde binnen de zuivelketen te bewaren en wordt de opwekker direct marktconform beloond door het eigen zuivelbedrijf.

FrieslandCampina betaalt zijn leden rechtstreeks voor hun duurzame energie

Figure 1: Huidige industrienorm voor vergroening van energie
Figure 2: FrieslandCampina’s groene energieverbruik 

Met programma’s als Solar, Wind en Jumpstart versnelt FrieslandCampina de duurzame energie opwek op de boerderij en draagt daarmee voor een belangrijk deel bij aan de Nederlandse energietransitie. De duurzame energie opwek van meer dan 2.500 leden melkveebedrijven is live te volgen via www.frieslandcampinaopwek.nl.