Een interview met Frida Emilsson – COO van Worldfavor.

Wat zijn de USP’s van Worldfavor’s product(en)?

Vijf jaar geleden heb ik Worldfavor opgericht, samen met Andreas Liljendahl, Lars Peter Eriksson, en Pär Gustafsson, vanuit de gedachte dat ieder mens en bedrijf een verschil kan maken door het nemen van echt duurzame beslissingen. Wij ontdekten al snel dat dit eigenlijk alleen mogelijk is als duurzaamheidsinformatie van bedrijven gemakkelijk toegankelijk en vergelijkbaar is. Onze missie is dan ook om met Worldfavor hét platform te worden voor toegang tot – en het delen van – duurzaamheidsgegevens, zodat bedrijven weloverwogen beslissingen kunnen nemen. We zijn hier om de transparantie te versnellen en duurzame beslissingen voor bedrijven en individuen mogelijk te maken en te versterken. Elke dag werken we hard om duurzaamheid een beetje meer mainstream te maken en zo vorm te geven dat mensen, de planeet en de economie samen goed gedijen.

Het Worldfavor-platform verbindt organisaties, leveranciers en belanghebbenden over de hele wereld en maakt het mogelijk hun duurzaamheidsgegevens te delen in een gestandaardiseerd en vergelijkbaar formaat. Dit helpt ze om duurzame beslissingen te nemen in hun hele waardeketen. We zijn eigenlijk een soort LinkedIn voor duurzaamheid. We verbinden professionals en organisaties, zodat zij hun professionele verhaal en hun vaardigheden op dezelfde manier kunnen delen met elkaar.

Een groot voordeel voor bedrijven is het vermijden van gegevensverzameling in silo’s (handmatige spreadsheets en legacy-software, red.), met als resultaat meer en betere inzichten, tijdwinst en efficiencyverbetering. Samenvattend: wij streven naar een wereld waar de mensen, de planeet en de economie samen floreren. Waar duurzaam ondernemen simpelweg mainstream is.

Op welke doelgroep(en)/type gebruikers richt Worldfavor zich?

Worldfavor heeft klanten over de hele wereld. Wij richten ons op grote organisaties, maar ook MKB-bedrijven en verschillende Fortune 500-bedrijven werken met het platform. Onze klanten komen uit uiteenlopende branches; van de voedingsmiddelenbranche, de mode-industrie, tot aan financiën. Om een paar voorbeelden te noemen: met Nomad Foods, Oatly, Nudie Jeans, Swedbank, EQT en IK Invest hebben we het voorrecht te mogen samenwerken.

We helpen bedrijven uit diverse sectoren eenvoudig ESG-gegevens (Environmental, Social & Governance) te beoordelen en te delen, hun hele waardeketen te beïnvloeden, en inzichten te verwerven in hun duurzaamheidsdoelstellingen. Over de hele waardeketen ondersteunen en begeleiden wij onze klanten in verschillende stadia van hun duurzaamheidstraject, over de hele waardeketen.

Hoe speelt Worldfavor in op de ontwikkelingen in de Europese wetgeving met betrekking tot duurzaamheidsrapportage?

Waar zal ik beginnen? De nieuwe EU-maatregelen zullen een enorme impact hebben, binnen de EU én ook ver daarbuiten. De EU Taxonomy zal van invloed zijn op de bredere financiële regelgeving, en zal de investeringsstromen en de praktijk van een reeks financiële beroepen dan ook zeger gaan beïnvloeden.

Als we het bekijken vanuit een overkoepelend perspectief dan is de EU Taxonomy het antwoord van de EU op de vraag ‘wat is groen?’. Het helpt de markt om meer duidelijkheid te krijgen bij de implementatie van duurzame maatregelen. Hoewel de EU Taxonomy zich richt op duurzame financiering, is de reikwijdte groter dan dat, en strekt zich op de lange termijn uit tot ver buiten het bankwezen en andere financiële diensten.

Het doel van de EU Taxonomy is om ondernemingen, projectontwikkelaars en -uitvoerders te helpen hun milieuprestaties te verbeteren door een prestatiedrempel voor te stellen aan de hand waarvan kan worden vastgesteld welke activiteiten duurzaam zijn en welke niet. Door een lijst met gemeenschappelijke regels op te stellen die definiëren wat een groene investering is, wil de EU ervoor zorgen dat geld wordt besteed aan echt duurzame activiteiten.

De EU Taxonomy stelt complexe eisen aan bedrijven die onder de regelgeving vallen. Worldfavor’s EU Taxonomy Solution helpt organisaties om eenvoudig gegevens te verzamelen over vastgestelde criteria, het analyseproces te automatiseren en doelen te raken om zo volledige afstemming met de EU Taxonomy te bereiken.

Als het gaat om SFDR, is dit de eerste verordening die door de EU is vastgesteld en die als doel heeft de kapitaalstroom te heroriënteren naar duurzame financiering. Het SFDR is ingevoerd om transparantie over duurzaamheid binnen de financiële markt te bieden en zo greenwashing te voorkomen. Het belangrijkste doel van het SFDR is kapitaal te heroriënteren naar duurzamere bedrijven en de transparantie over duurzaamheid bij financiële instellingen en marktdeelnemers te vergroten.

Kortom: de EU laat er geen gras over groeien en handelt snel om de financiële sector om te vormen tot een duurzame sector. Dit betekent niet per definitie dat de marktleiders van vandaag ook vanzelfsprekend de leiders van morgen zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft en dat het tijd is dat iedereen aan boord stapt. Worldfavor is er om die reis te vergemakkelijken. Het gebruik van Worldfavor Sustainable Investments is de snelste en eenvoudigste manier om alle gegevens die een bedrijf nodig heeft om rapporteren te verzamelen, berekenen en aggregeren om de transparantie van hun bedrijf te vergroten.

Worldfavor richt zich sinds kort ook op de Nederlandse markt. Waarom en welke kansen ziet u?

In het voorjaar zijn we gestart met onze activiteiten in Nederland, als antwoord op de groeiende vraag van stakeholders om organisaties inzicht te geven in duurzame besluitvorming. Worldfavor doet het al goed in de Nordics met meer dan 20.000 gebruikers wereldwijd en klanten als Oatly, Nudie Jeans en Systembolaget. Momenteel richten we ons op het uitbreiden van onze activiteiten naar de rest van het Europese continent, met Nederland als koploper.

De reden hiervoor is simpel. Nederland behoort tot de Europese top op het gebied van duurzaamheid en staat op nummer 13 van de Global Sustainability Index. Veel bedrijven doen hun best om duurzaam te opereren en de Nederlandse overheid moedigt organisaties sterk aan om de richtlijnen voor verantwoord ondernemerschap van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (the Organisation for Economic Cooperation and Developments) te volgen. En ook Nederlandse consumenten maken zich steeds meer zorgen over duurzaamheid en het klimaat, zo blijkt uit de Sustainable Brand Index.

Heeft Worldfavor al klanten in Nederland?

We bouwen momenteel aan ons momentum in Nederland. Elk jaar ondersteunt ons duurzaamheidsplatform talloze organisaties wereldwijd, waaronder het Europese hoofdkantoor van surfmerk O’Neill, dat in Nederland gevestigd is. O’Neill is een goed voorbeeld van een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid neemt, de complexiteit van de materie inziet en zich tot ons wendt om de volgende stap in hun duurzaamheidsreis te zetten. We zijn er trots op dat zij Worldfavor hebben geselecteerd om hen te ondersteunen.

Renske Lambert, Global Manager Ocean Mission bij O’ Neill zegt: “Om continue verbeteringen in onze toeleveringsketen door te voeren, moeten we onze zichtbaarheid van de betrokken productiepraktijken verder vergroten. Traceerbaarheid is een van de cruciale uitdagingen die moet worden overwonnen in de complexe wereldwijde toeleveringsketens van de modewereld. We hebben onszelf als doel gesteld in 2025 100% zichtbaarheid voor Tier I & II te kunnen geven.”

Wat is uw visie op data en dataverzameling?

Data is echt de kern van alles wat we doen. De gevaren van dataverzameling zijn goed gedocumenteerd, maar het is een noodzakelijk kwaad voor bedrijven die proberen hun duurzaamheidsinspanningen op lange termijn te verbeteren. Digitalisering kan helpen de impact van een product op het milieu te minimaliseren, en biedt ook tal van bijkomende voordelen voor het bedrijf op het vlak van interne duurzaamheid en compliance.

Informatie vergaren via dataverzameling is één ding, maar wat je vervolgens doet met die

Gegevens is het belangrijkst. De mogelijkheid om informatie te filteren, te vergelijken en te volgen en om de gegevens op te splitsen in verteerbare inzichten is een van de belangrijkste voordelen bij het gebruik een duurzaamheidsplatform, omdat je zo de kans krijgt om actiegerichte veranderingen door te voeren die een positief effect zullen hebben.

Wij zijn ervan overtuigd dat het verzamelen van gegevens met digitale middelen enorm kan worden verbeterd. Dit helpt de interne inspanningen op het gebied van duurzaamheid op verschillende manieren op te voeren. Dit leidt vaak tot economische voordelen op lange termijn, omdat een organisatie beter in staat zal zijn om de meeste risico’s.

Dus, welke problemen probeert Worldfavor op te lossen?

Duurzaamheidsverslagen in PDF-formaat zijn niet met elkaar te vergelijken en zijn vaak gekoppeld aan zware Excel-processen en/of software die in silo’s acteert. We merkten hier een systeemfout op, doordat verschillende belanghebbenden om dezelfde informatie vroegen, maar deze op verschillende manieren presenteerden, waardoor deze docuemten moeilijk met elkaar te vergelijken waren.

Hier komt Worldfavor in beeld. Dit is namelijk waar we goed in zijn. Dit soort problemen lossen wij op met ons platform. Onze verschillende tools stellen onze klanten in staat om gemakkelijk allerlei soorten duurzaamheidsgegevens te beheren, de impact ervan te traceren, portfoliobedrijven op te volgen, te voldoen aan de EU Taxonomy, risico’s te verminderen en een duurzame toeleveringsketen te realiseren.

Worldfavor organiseert een themasessie op het 20e Nationaal Sustainability Congres. Waar gaat deze sessie over?

We kijken er enorm naar uit om het Nationaal Sustainability Congres in Hilversum bij te wonen. Het thema van dit jaar is ‘The Global Goals als kompas voor Green Recovery’ en Worldfavor voelt zich vereerd om partner te zijn en een plek te mogen invullen als één van de sprekers tijdens dit congres.

Tijdens onze themasessie zullen wij uitleggen hoe duurzaamheidsinformatie net zo belangrijk is geworden als financiële informatie. We zullen ingaan op het feit dat duurzaamheidsgegevens steeds belangrijker worden voor bedrijven. In de wereld van vandaag is het integreren van duurzaamheid in je bedrijfsstrategie dan ook een vereiste. Het is noodzakelijk om duurzaamheidsgegevens te meten en te analyseren binnen de organisatie, in de gehele waardeketen. Tijdens deze sessie zullen wij ook ingaan op de vraag hoe bedrijven zich daarop voor kunnen bereiden.

Naast een intrinsieke drang om volledige openheid van zaken te geven over hun duurzaamheidsinitiatieven, worden organisaties ook geconfronteerd met verregaande EU-wetgeving, zoals de verordening inzake openbaarmaking van informatie over duurzame financiering en de EU Taxonomy.

Kortom: met alle aandacht voor duurzaamheidsinformatie van regelgevers, beleggers, financiële instellingen en andere belanghebbenden, begint duurzaamheidsinformatie hetzelfde gewicht te krijgen als financiële informatie.

In navolging op het onderwerp dat duurzaamheidsinformatie even belangrijk moet worden geacht als financiële informatie – is het duidelijk dat duurzaamheidsrapportages steeds belangrijker worden voor bedrijven. Nieuwe wetten worden van kracht, vooral in Europa, en de roep van belanghebbenden om transparantie is nog nooit zo hoog geweest.

Onze ambitie is om bedrijven op dezelfde manier naar duurzaamheidsinformatie te laten kijken als naar de financiële informatie en dit ook continu te doen, en niet alleen eens per jaar een duurzaamheidsrapportage te maken. We willen dat meer bedrijven het belang inzien en de eerste stap zetten. Wij zien enorme zakelijke kansen en duidelijke risico’s voor bedrijven die zich niet voorbereiden op deze kwesties. Het wordt namelijk steeds duidelijker dat de wereld om ons heen vraagt om een focus op duurzaamheid. En voor bedrijven die het goed doen, levert het grote concurrentievoordelen.

Eigenlijk is er niet langer een keuze. De wereld stelt steeds hogere eisen – belanghebbenden zoals klanten, consumenten, werknemers, investeerders – en nieuwe wetten, audit- en rapportage-eisen maken transparantie over duurzaamheid tot een urgent vraagstuk.