Freija Vermeer van Stichting DOEN over de DOEN Textielcall:

DOEN doet een oproep aan startende circulaire textielondernemers om voor 16 maart a.s. financiering aan te vragen voor het opstarten van hun consumentenmerk. Waarom doen jullie deze oproep?

We weten allemaal inmiddels dat de textielsector een van de meest vervuilende sectoren is. Een van de oorzaken is de fast fashion industrie; snelle omloop van kledingcollecties, hoge volumes en lage prijzen. Deze ontwikkeling zorgt voor overproductie, onnodig gebruik van grondstoffen, water en energie en gaat gepaard met negatieve impact op het milieu en slechte arbeidsomstandigheden. Tegelijkertijd zijn er steeds meer ondernemers die laten zien dat er alternatieven zijn voor consumenten. De consument speelt natuurlijk ook een belangrijke rol in de overgang naar een circulaire textielsector, mits zij/hij daarbij geholpen wordt. Als we echt naar een circulaire textielsector willen bewegen dan moeten we het aanbod van consumentenmerken vergroten. En dat is waar we met deze call aan willen bijdragen; meer voorbeelden geven dat een circulaire textielsector realiseerbaar is, door het te doen.

Wie hopen jullie te bereiken?

Vooral de startende ondernemer die met zijn/haar consumentenmerk bij wil dragen aan een meer circulaire textielsector op het gebied van Re-duce, Re-use, Re-place, Re-sell, Re-cycle. Startend, dus in principe niet langer dan 2 jaar ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Stichting DOEN financiert binnen haar programma Circulair Ondernemen al verschillende ondernemingen op het gebied van circulair textiel, op alle plekken in de keten: van circulaire grondstoffen, tot alternatieve productiemethoden en ook circulaire consumentenmerken. MUD Jeans (spijkerbroek van 40% gerecycled denim) is hiervan een van de bekendste voorbeelden, maar DOEN steunt ook Soft Revolt, een 3D-gebreide BH en Unrecorded, een onderneming die hoog- kwalitatieve ‘basics’ aanbiedt, als tegenhanger van de fast fashion. We weten dat het voor de echt startende ondernemer vaak lastig is om aan onze criteria te voldoen. Het is sowieso heel lastig om aan financiering te komen als starter en met deze call waarvoor in totaal EUR 250.000 beschikbaar is hopen we minstens vijf startende ondernemers op weg te helpen.

Waar gaan jullie op letten?

Naast een aantal formele criteria, zoals co-financiering van 20% en dat de aanvrager een rechtspersoon moet zijn, zullen we met name kijken naar de mate van innovatie van de aanvraag en of het schaalbaar is. Daarnaast kijken we bij alle inzendingen naar de omvang van de impact van het initiatief, of er sprake is van sterk ondernemerschap en hoe communiceerbaar en inclusief het initiatief is.

Nieuwsgierig? Kijk op www.doen.nl/textielcall voor meer informatie of dien je aanvraag voor 16 maart aanstaande in via textielcall@doen.nl