UN Global Compact, ’s werelds grootste initiatief op het gebied van duurzaam ondernemen, heeft vandaag Forward Faster gelanceerd om acties in de private sector te versnellen in het tempo en op de schaal die nodig zijn om de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) te realiseren en de 2030 Agenda te halen. Forward Faster roept zakelijke leiders overal ter wereld op om meetbare, geloofwaardige en ambitieuze actie te ondernemen op vijf gebieden – gendergelijkheid, klimaatactie, leefbaar loon, veerkracht op het gebied van water en financiën & investeringen – die het vermogen hebben om de vooruitgang te versnellen op alle SDG’s waar de private sector collectief de grootste en snelste impact kan hebben tegen 2030. Meer dan 130 bedrijven (waaronder Fairphone, dsm-firmenich, Heineken en Philips) hebben zich inmiddels aangesloten bij het initiatief.

Het SDG-voortgangsrapport dat eerder dit jaar werd uitgebracht door de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, toonde aan dat slechts 15 procent van de doelstellingen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen op schema ligt, dat de vooruitgang bij 48 procent zwak en onvoldoende is en dat de vooruitgang bij 37 procent van de SDG’s is gestagneerd of achteruit is gegaan.

In een toespraak over het nieuwe initiatief zei Sanda Ojiambo, CEO en uitvoerend directeur van het UN Global Compact:

“Nu meer dan ooit ondernemen bedrijven actie op het gebied van duurzaamheid, maar er is nog steeds niet genoeg vooruitgang in het behalen van de 2030 Agenda. Bedrijven moeten ambitieuzer zijn en de daad bij het woord voegen. Forward Faster is er om bedrijven de weg te wijzen waar ze de grootste en snelste impact kunnen maken voor 2030.”

Bedrijven die het initiatief ondertekenen, wordt gevraagd zich te committeren aan negen doelen – ten minste één van de geselecteerde doelen uit de vijf actiethema’s in:

 • Gendergelijkheid
  Gelijke vertegenwoordiging, participatie en leiderschap op alle managementniveaus tegen 2030.
  Gelijke beloning voor werk van gelijke waarde tegen 2030.
 • Klimaatactie
  Op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde doelen stellen voor de reductie van netto nul-emissies in lijn met een 1,5°C-pad, met als doel de wereldwijde uitstoot te halveren tegen 2030 en netto nul te bereiken tegen uiterlijk 2050.
  Bijdragen aan een rechtvaardige overgang door concrete acties te ondernemen die de sociale gevolgen aanpakken van maatregelen ter beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, in samenwerking met actoren zoals werknemers, vakbonden, gemeenschappen en leveranciers.
 • Leefbaar loon
  100 procent van de werknemers in de hele organisatie verdient een leefbaar loon in 2030.
  Een gezamenlijk actieplan opstellen met aannemers, ketenpartners en andere belangrijke belanghebbenden om te werken aan het bereiken van leefbare lonen en/of een leefbaar inkomen met meetbare en tijdgebonden mijlpalen.
 • Waterbestendigheid
  Bouw aan veerkracht op het gebied van water in alle wereldwijde activiteiten en toeleveringsketens en sla de handen ineen om tegen 2030 een collectieve positieve impact op het water te hebben in ten minste 100 kwetsbare prioritaire waterbekkens.
 • Financiën & Investeringen
  Stem bedrijfsinvesteringen – voor zover mogelijk – af op SDG-beleid en -strategieën en stel doelen, volg en rapporteer over het bedrag en aandeel van dergelijke SDG-investeringen.

Meer dan 130 bedrijven ondernemen al actie op de vijf actiegebieden en de lijst van bedrijven die zich inzetten voor Forward Faster zal naar verwachting nog aanzienlijk langer worden. Meer dan 20 organisaties hebben toegezegd om als supporters te fungeren voor de verschillende actiethema’s van het initiatief.

Meer informatie over Forward Faster