De Follow This klimaatresolutie werd vandaag bij olieconcern Phillips66 goedgekeurd door een meerderheid van de aandeelhouders. Het olieconcern maakte geen percentage bekend. Dit was de tweede keer sinds het Parijsakkoord dat aandeelhouders van een Amerikaans oliebedrijf konden stemmen over emissiereducties. Het leverde opnieuw een historische uitslag op voor Follow This. Dinsdag stemde 58% van de aandeelhouders voor een vergelijkbare Follow This klimaatresolutie bij olieconcern ConocoPhillips.

“Deze meerderheid is een nieuwe overwinning in de strijd tegen klimaatverandering,” zegt Mark van Baal van Follow This. “De olie-industrie kan het Klimaatakkoord van Parijs maken of breken. Uit zichzelf gaan ze niet veranderen, maar ze moeten wel luisteren naar hun aandeelhouders.”

“Door onze klimaatresolutie goed te keuren, roepen beleggers Phillips66 en de rest van de olie-industrie op om te veranderen, om hun emissies omlaag te brengen door hun investeringen te verschuiven van fossiel naar duurzaam. Het bestuur van Phillips66 kan deze oproep van aandeelhouders niet naast zich neerleggen.”

Net als Shell in 2017, adviseerde Phillips66 zijn aandeelhouders om tegen de klimaatresolutie te stemmen omdat het “onredelijk” zou zijn om aan een oliebedrijf te vragen om de emissies van zijn producten (zogenoemde Scope 3 emissies) omlaag te brengen.

Nu zullen Amerikaanse bestuurders net als hun Europese collega’s ook aan de slag moeten. In Europa hebben de klimaatresoluties tot nu toe vooral geleid tot klimaatbeloften voor de verre toekomst en nog niet to concrete actie.