De Italiaanse Ferrero Groep introduceert een eigen Palmoliehandvest voor zijn leveranciers. Met de introductie van het handvest gaat Ferrero verder dan de certificeringsstandaarden van de sector. Het vormt daarmee een belangrijke volgende stap om de transformatie naar een werkelijk duurzame palmoliesector met volledig respect voor mens en milieu te versnellen.

 

Tegen eind 2014 zal Ferrero 100% traceerbare en duurzaam gecertificeerde palmolie inkopen, bijna een jaar eerder dan de oorspronkelijke planning. De Ferrero Groep maakt sinds 2005 deel uit van de Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) en koos in een vroeg stadium voor een volledig verantwoorde inkoop van gecertificeerde palmolie, die traceerbaar is door een gescheiden toeleveringsketen (“Segregation system”). Al eerder ontvingen alle acht Europese fabrieken waar Nutella wordt geproduceerd, dit zeer hoge RSPO-certificeringsniveau. De verwachting is dat de vier fabrieken buiten Europa nog dit jaar volgen, zodat de palmolie, die wereldwijd wordt gebruikt voor de vervaardiging van de producten, kan worden teruggeleid tot de plantages waar het is geproduceerd.

 

Palmoliehandvest

De Italiaanse Ferrero Groep heeft verder onlangs een eigen Palmoliehandvest geïntroduceerd met daarin ambitieuze criteria en heeft de toezegging gekregen van zijn palmolieleveranciers dat zij hieraan zullen voldoen. Het Handvest bouwt voort op de bestaande commitment om uitsluitend te kiezen voor het zeer hoge RSPO-certificeringsniveau (‘Segregated’). Dit sterke commitment maakt dat Ferrero al jaren een leidende rol heeft in het stimuleren van de transformatie naar een werkelijk duurzame palmoliesector met volledig respect voor mens en milieu. Met de introductie van het Handvest gaat Ferrero verder dan de certificeringsstandaarden en het vormt daarmee een belangrijke volgende stap om deze transformatie te versnellen. Voor de implementatie van het handvest gaat Ferrero nauw samenwerken met de non-profit organisatie TFT (voorheen The Forest Trust).

 

Tegen de achtergrond van de toenemende wereldwijde aandacht voor het creëren van een duurzame palmoliesector, heeft Greenpeace Ferrero erkent als voorbeeld voor de industrie omdat het de issues in de palmolie toeleveringsketen adequaat en op transparante wijze adresseert en zijn consumenten voorziet van integere producten. Dit werd eveneens bevestigd door het feit dat Ferrero de maximale score heeft behaald op de WWF Palm Oil Buyers’ Scorecard 2013. Deze Scorecard werd deze week door het Wereld Natuur Fonds gepubliceerd en rangschikt bedrijven op de inkoop van duurzame palmolie. Ferrero benadrukt dat deze gewaardeerde erkenningen in lijn zijn met zijn principes en waarden, die altijd worden toegepast en staan beschreven in Ferreros jaarlijkse MVO-verslagen.

 

Certificeringen niet einddoel, maar eerste stap

Met het eigen Palmoliehandvest zet het bedrijf zijn duurzame ambitie extra kracht bij. De voorwaarden in het handvest voor leveranciers variëren van het managen van de ontbossing en het meten van de uitstoot van broeikasgassen tot het respecteren van de mensenrechten en het bestrijden van corruptie (zie ook Aanvullende informatie). Ferrero is recent lid geworden van TFT, en TFT ondersteunt Ferrero bij het realiseren van zijn doelstellingen met betrekking tot duurzame palmolie, inclusief het toezicht op de implementatie van het Palmoliehandvest in zijn toeleveringsketen.