De Belgische non-profitorganisatie Eight kondigt vandaag de uitbreiding aan van haar project voor een basisinkomen in de Democratische Republiek Congo (DRC). Het project is opgestart in samenwerking met de International Peace Information Service (IPIS), de Belgische Ontwikkelingssamenwerking en Fairphone, de Nederlandse sociale onderneming die een markt voor ethische smartphones. Het project toonde met de eerste pilot in Oeganda aan dat het mogelijk is om rechtstreeks geld te geven aan mensen in armoede zonder afhankelijk te zijn van grote instellingen of budgetten. Van 2022 tot 2026 zal het project, na het eerste dorp dat in oktober 2021 in Lutala aan boord kwam, in dezelfde regio opschalen en gedurende twee jaar een basisinkomen aan de hele regio verstrekken. Het volledige project loopt tot 2026 en het proefproject in Lutala, met financiering van Proximus en Umicore, loopt tot oktober 2023.

Maandelijks inkomen

De Democratische Republiek Congo wordt hard getroffen door de armoede. Eenderde van de bevolking wordt aangemerkt als ernstig arm en zelfs 3 op de 4 inwoners moet rondkomen met minder dan 1,90 USD per dag. Hoewel de DRC een van de rijkste landen ter wereld is op het gebied van minerale rijkdommen, draagt de rijkdom niet bij aan de lokale ontwikkeling. De lokale gemeenschappen die zich bezighouden met kleinschalige mijnbouw blijven in armoede leven. Met het basisinkomen project van Eight ontvangen alle inwoners van het dorp maandelijks een vast bedrag dat op hun individuele mobiele bankrekening wordt gestort. In de DRC ontvangen volwassenen 20 dollar en minderjarige jongeren 10 dollar per maand.

Impactvol project

Juma Kisembo, coördinator van Eight in Oeganda: “Onze vorige projecten in Oeganda hebben bewezen hoe groot de impact van het basisinkomen is op onderwijs, gezondheid, ondernemerschap en collectieve actie. Nu we in DRC op grotere schaal met een basisinkomen kunnen beginnen, zal dit niet alleen een verandering voor de regio betekenen, maar ook een echte rechtvaardige aanpak centraal stellen”.

Onderzoek is een belangrijke pijler van het project. Hoewel de uitkering van het basisinkomen zonder enige voorwaarde is, zal IPIS, een van de projectpartners, de effecten hiervan monitoren. Er wordt onderzoek gedaan naar het verminderen van kinderarbeid, het verhogen van geluksniveaus en de invloed op keuzevrijheid. Ook zal het project de impact op onderwijs, gezondheid, ondernemerschap en collectieve actie onderzoeken en de ontwikkelingen in de dorpen vergelijken met die in een ‘controledorp’.

Inzet vanuit Fairphone

Uit een onderzoek in opdracht van Fairphone en IPIS werd vastgesteld dat het inkomen van mijnwerkersgezinnen met één kostwinner in de sector kleinschalige 3T (tin, tantaal, wolfraam) niet toereikend was om de kosten van de basisbehoeften te dekken in de mijnbouwgebieden Itebero (Noord-Kivu) en Nzibira (Zuid-Kivu).

Lisa Minère, project manager fair mining bij Fairphone licht hun inzet vanuit Fairphone toe: “Bij Fairphone hebben we gewonnen materialen uit kleinschalig mijnbouw geintegreerd in onze toeleveringsketen om continue verbetering te ondersteunen. Onze volgende stap is om verder te gaan dan alleen conflictvrij tin dat uit de mijnen wordt gewonnen. Hiervoor willen we bijdragen aan hogere inkomens voor mijnwerkers, gezien we hebben vastgesteld dat het inkomen van mijnbouw huishoudens niet in de basisbehoeften voorziet. Het basisinkomen project, waaronder de pilot in Oeganda, laat veelbelovende effecten zien op armoede, gezondheid en kinderarbeid. Door deel te nemen aan dit onderzoek willen we deel uitmaken van een baanbrekend proces. Met het basisinkomen project kunnen we bewijs genereren voor de industrie om de inkomensongelijkheden in de toeleveringsketen aan te pakken. We willen nagaan of verbeterde inkomensniveaus ook leiden tot betere werkomstandigheden op mijnbouwlocaties en zoeken naar schaalbare manieren om de industrie bij deze nieuwe aanpak te betrekken.”

Lees meer in het basisonderzoek.

Foto: Credits: Eight.world