Het Indiase Clean Cookstoves project van FairClimateFund is dit jaar – als tweede project ter wereld – gecertificeerd volgens de Fairtrade Climate Standard, waarmee Fairtrade gecertificeerde carbon credits voor het eerst beschikbaar komen op de Nederlandse markt.

Klimaatprojecten die aan de Fairtrade Climate Standard voldoen, onderscheiden zich vooral door betere sociale en economische voorwaarden te bieden aan de lokale gemeenschappen die de carbon credits genereren, waaronder een Fairtrade minimumprijs, een extra Fairtrade premie en het eigenaarschap van de carbon credits. Deze nieuwe standaard werd ontwikkeld door Fairtrade International en Gold Standard.

Fairtrade Climate Standard

De Fairtrade Climate Standard controleert niet alleen de reductie in CO2 uitstoot maar ook de maatschappelijke toegevoegde waarde van het project. Zo dient het project de ontwikkeling van de huishoudens in de projectregio te stimuleren op het gebied van o.a. klimaatverandering, levenstandaard en duurzame landbouw. De ledenorganisatie die het project uitvoert, ontvangt een Fairtrade minimum prijs voor de CO2 credits, waarmee de kosten van het project worden gedekt. Daarnaast ontvangt zij een Fairtrade premie die wordt geïnvesteerd in lokale activiteiten voor klimaatadaptatie. De lokale gemeenschappen zijn zelf eigenaar van het klimaatproject en de CO2 credits die zij genereren. Dit is een absolute innovatie in de CO2 markt, aangezien doorgaans projectontwikkelaars eigenaar zijn van zowel het project als de CO2 credits.

Clean Cookstove project van FairClimateFund in India

Het Clean Cookstove project in het district Raichur in India is opgezet door FairClimateFund in samenwerking met JSMBT, een lokale organisatie waarin ruim 7.000 vrouwen zijn vertegenwoordigd. Het project heeft inmiddels aan meer dan 18.000 huishoudens schone houtovens, Chulika’s genaamd, verstrekt en is nu als eerste in Nederland – en als tweede ter wereld – Fairtrade gecertificeerd.

Sinds de start van het project in 2012 is er door klimaatfinanciering een beweging op gang gekomen die de positie van vrouwen en de hele gemeen­schap heeft versterkt. De Chulika’s hebben een direct positief effect op de huishoudens doordat ze tijdsbesparing opleveren, ontbossing voorkomen en zorgen voor veel minder rook binnenshuis. Daarnaast is er een uitgebreid programma opgezet voor de versterking van de lokale gemeenschappen; van onderwijs en trainingen op het gebied van klimaatverandering, tot aan hygiëne- en gezondheidsprogramma’s en zelfs het aanleggen van moestuinen en zadenbanken.

FairClimateFund

FairClimateFund is een sociale onderneming, opgericht in 2009 door ontwikkelingsorganisatie ICCO. FairClimateFund investeert in klimaatprojecten op huishoudelijk niveau in ontwikkelingslanden die CO2 rechten opleveren. De projecten voldoen aan de internationaal erkende standaarden van het Clean Development Mechanism (CDM) en Gold Standard (GS) en gaan klimaatverandering veroorzaakt door menselijk handelen tegen. De projecten leveren altijd CO2 rechten volgens de fairtrade principes op en hebben een transparante en meetbare positieve sociale impact.

Om de cirkel rond te maken scant FairClimateFund de CO2 uitstoot van zijn klanten, levert advies over reductie van de CO2 footprint en adviseert klanten over het compenseren van de uitstoot die niet direct vermeden kan worden.

De jaarlijkse opbrengsten van het fonds worden deels gedeeld met projectpartners in ontwikkelingslanden en de deelnemende huishoudens en deels geïnvesteerd in soortgelijke klimaatprojecten om meer CO2 uitstoot te besparen en armoede wereldwijd te verminderen. Met dit model wil FairClimateFund de commerciële CO2 markt laten werken voor de armen en niet andersom.

FairClimateFund sessie op 17de Nationaal Sustainability Congres

FairClimateFund verzorgt op het 17de Nationaal Sustainability Congres (het jaarlijks grootste duurzaamheidscongres) op 9 november een inhoudelijke sessie. Reinier van den Berg (TV weerpresentator en founder van Voltatv.com en Speakout.tv) zal in deze sessie op een indringende en inspirerende wijze de deelnemers op de hoogte brengen van de actualiteit rondom klimaatveranderingen aangevuld met voorbeelden (en discussie!) hoe uw bedrijf of organisatie kan inspelen op realisatie van de SDG’s.  Aanvullend informeert Neera van der Geest (Directeur FairClimateFund) u over de voordelen van Fairtrade Carbon Credits voor compensatie van uw rest CO2 uitstoot en de relatie met de Sustainable Development Goals. Het congres wordt tevens klimaatneutraal gemaakt door compensatie van de CO2 uitstoot via FairClimateFund.
Zie www.sustainability-congres.nl