Fair Wear Foundation, het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en het Duitse Partnership for Sustainable Textiles (PST) gaan samenwerken aan een breder toegankelijk klachtenmechanisme voor kledingarbeiders. Het is de eerste keer dat merken die niet lid zijn van Fair Wear, toegang krijgen tot de klachtenhulplijnen van de organisatie. ‘Door onze krachten te bundelen, bieden we meer werknemers de kans om hun zorgen kenbaar te maken. En we maken de samenwerking tussen merken gemakkelijker’, zegt Fair Wear adjunct-directeur Margreet Vrieling.

Vanaf nu zullen HEMA, G-Star, s. Oliver Group, Esprit en Seidensticker gebruikmaken van het Fair Wear klachtenmechanisme in kledingfabrieken in Vietnam en India. Ze sluiten zich hiermee aan bij de 130 Fair Wear-merken die de klachtenhulplijnen in fabrieken al gebruiken. De nieuwe merken zijn leden van het Duitse PST en ondertekenaars van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Kledingarbeiders in de toeleveringsketens van deze vijf merken zullen vanaf nu toegang hebben tot de klachtenhulplijnen. Wanneer zij vinden dat hun rechten worden geschonden, of wanneer anderen dit zien gebeuren, kunnen ze een klacht indienen. Merken gaan vervolgens samen met de fabriek aan de slag om te proberen het probleem op te lossen.

COVID-19

De klachtenhulplijnen bieden werknemers in kledingfabrieken de mogelijkheid om gemakkelijk en veilig hun zorgen te uiten, over problemen met onder meer excessieve overuren en lonen. Het mechanisme is van cruciaal belang bij het identificeren en oplossen van veelvoorkomende problemen. Fair Wear doet op haar website publiekelijk verslag van binnenkomende klachten en de afhandeling daarvan. Vrieling: ‘Dit is vooral relevant nu COVID-19 het voor merken zo moeilijk heeft gemaakt om fabrieken te bezoeken. Klachten kunnen nu een nog belangrijkere bron van informatie zijn van wat er op de werkvloer speelt.’

Het Convenant ziet het partnerschap als een goede mogelijkheid om de al bestaande structuren op het gebied van klachtenafhandeling aan te vullen. ‘Onze merken hebben al systemen operationeel. Sinds 2017 heeft het Convenant bovendien een klachten- en geschillenmechanisme. Dit mechanisme wordt gebruikt voor zaken die door de betrokken partijen niet onderling kunnen worden opgelost’, zegt voorzitter Pierre Hupperts. ‘Fair Wear’s klachtensysteem biedt arbeiders in kledingfabrieken een extra en toegankelijke mogelijkheid om hun zorgen onder de aandacht te brengen. Voor de betrokken merken is dit van grote toegevoegde waarde.’

Door samen te werken, willen de drie gelijkgestemde organisaties de impact van de hulplijnen vergroten. Na verloop van tijd zullen de partners en merken het gebruik van de Fair Wear-hulplijnen evalueren en bekijken of het mogelijk is een breed gedragen gezamenlijk systeem op te zetten.