De Coca-Cola fabriek in Dongen (Noord-Brabant) heeft het platinum certificaat voor duurzaam watermanagement behaald van de wereldwijde Alliance for Water Stewardship (AWS). Dit is het hoogste niveau dat binnen dit certificaat voor duurzaam waterbeheer behaald kan worden. Daarmee is de fabriek de eerste fabriek in Nederland die AWS-gecertificeerd is. Duurzaamheid is een grote prioriteit voor de fabriek die de ambitie heeft om tegen 2023 CO2-neutraal te opereren.

“De goede kwaliteit van het water van de mineraalwaterbron de Wildert is een belangrijke reden dat we hier sinds 1957 gevestigd zijn. Duurzaam omgaan met water en onze bronnen met grote zorg beschermen is essentieel. We zijn trots op deze erkenning en zien het vooral ook als motivatie om hier onverminderd hard aan te blijven werken”, aldus Kris Moortgat, directeur van de fabriek in Dongen.

Van Europese naar wereldwijde certificering

Dankzij de inspanningen op duurzaam watergebruik ontving de fabriek in 2012 het gouden EWS-certificaat (European Water Stewardship). Nu bereikt het bedrijf een volgende stap met het behalen van de wereldwijde platinum AWS-certificering, uitgevoerd door Control Union. Het Alliance for Water Stewardship is wereldwijd actief en werkt samen met bedrijven, de publieke sector en NGO’s. AWS beoordeelt hoe de fabriek omgaat met wateronttrekking, het beschermen van de lokale bronnen en de diverse waterbesparingprogramma’s. Een belangrijk onderdeel van de lokale aanpak van de Coca-Cola fabriek in Nederland is onder meer het bronbeschermingsplan, de inzet op hergebruik en reductie. Om de 5 jaar vindt opnieuw een risicobeoordeling plaats en wordt in kaart gebracht hoe de bronnen en het ecosysteem duurzaam beschermd kunnen worden en impact beperkt kan worden.

Jos Peeters, Environment Manager in Dongen: “Wij zijn continue bezig het waterverbruik te verminderen én om de omgeving en het water te beschermen. Het Bronwater Beschermingsplan, waarmee we het voedingsgebied van de waterbron in Dongen beschermen tegen mogelijke vervuiling, is daarvan een goed voorbeeld. Vanuit Dongen willen we de hoogste kwaliteit dranken aan de consument aanbieden, waarbij we er alles aan doen om ook het waterverbruik in de productie tot het strikte minimum te beperken.”

Samenwerking belangrijk onderdeel van nieuwe certificaat

De AWS-certificering reikt verder dan EWS als het gaat om samenwerking met omgevingspartners zoals autoriteiten (Provincie, Gemeentes, Waterschappen), andere wateronttrekkers en omwonenden. Dit is van belang om de impact van de wateronttrekking in de omgeving tot een minimum te beperken.

Zo is samen met andere bedrijven in de omgeving in kaart gebracht hoe het watergebruik op elkaar kan worden afgestemd, en hoe gezamenlijk het gereinigde afvalwater het meest nuttig kan worden ingezet in de lokale omgeving. Hier zal in de komende jaren ook verder uitvoering aan worden gegeven.

Ambities voor duurzaam waterbeleid

Deze stap naar AWS-erkenning is een belangrijk onderdeel in de ambities van Coca-Cola waar het gaat om duurzaam waterbeheer. Het doel is om het water dat wordt gebruikt in de fabrieken en in de drankjes 100% terug te geven aan de natuur tegen 2030.

In de fabriek worden daarom ook continu stappen gezet om het duurzaam waterverbruik te optimaliseren en waar mogelijk het waterverbruik te reduceren. Concrete voorbeelden daarvan zijn de aanpassing vorig jaar van de lijn die de kratten met glazen horeca-flessen wast naar volledig hergebruikt water en de inzet van een zogeheten ‘keerder’ voor de herbuikbare platen voor vervoer van verpakkingen die het keer op keer reinigen met water vervangt.

Foto: V.l.n.r. Eva Amsterdam (CCEP), Jos Peeters (CCEP), Eerik Schipper (Control Union), Kris Moortgat (CCEP)