Stakeholderdialoog ‘Samen op weg naar verantwoorde ketens: De lessen van de IMVO-convenanten’

Wanneer

11/04/2018    
13:30 - 17:30

Waar

SER-gebouw
Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag, 2594 AW
SER-gebouw
Stakeholderdialoog 'Samen op weg naar verantwoorde ketens: De lessen van de IMVO-convenanten'

De afgelopen twee jaar zijn vijf convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) ondertekend. Deze multi-stakeholderaanpak is een nieuwe manier van samenwerken om risico’s in de internationale keten op te sporen en aan te pakken. De SER werkt aan een voortgangsrapportage over het proces rond de convenantenaanpak, die zich richt op de vijf afgesloten convenanten. Diverse partijen en stakeholders zijn hier inmiddels over geïnterviewd. Aan de hand daarvan organiseert de SER nu een brede stakeholderdialoog.

Programma

Tijdens deze middag is de deelnemer zelf aan zet. Er worden verschillende dialoogtafels ingericht, om ervaringen te delen en goede voorbeelden uit te wisselen. Voor het vaststellen van de thema’s voor deze dialoogtafels wordt gebruik gemaakt van de input uit de eerder gehouden interviews met partijen en stakeholders. Het kan hierbij gaan over de totstandkoming en de uitvoering van de convenanten. De SER doet een voorstel voor een tafelindeling op thema en stuurt die ongeveer een week van tevoren rond.

Doel

Het doel van de bijeenkomst is op basis van de ervaringen gezamenlijk lessen te trekken. Daarmee kunnen we lopende en nieuwe convenanttrajecten verder verbeteren en de impact van de convenanten vergroten. Door aan deze bijeenkomst deel te nemen, levert u ook belangrijke input voor de voortgangsrapportage. Deze publiceert de SER naar verwachting voor de zomer van 2018.

Voor wie

Alle partijen die betrokken zijn bij een van de vijf afgesloten convenanten zijn welkom om deel te nemen. Daarnaast staat de bijeenkomst open voor partijen die nog in gesprek zijn over convenanten.

Meer informatie (pdf)

Kaart wordt geladen...