Seminar sociale aspecten van de circulaire economie

Wanneer

27/10/2016    
13:00 - 17:00

Waar

Radboud Universiteit Nijmegen, Campus A-Faculteiten
homas van Aquinostraat 1, Nijmegen
Seminar sociale aspecten van de circulaire economie

De noodzaak voor een circulaire economie groeit. De aandacht gaat vooralsnog uit naar materiële kant. Maar wat betekent circulair organiseren voor mensen? Daar gaat het debat nauwelijks over. Het lijkt wel alsof er een blinde vlek hiervoor bestaat. In dit middag-seminar op de Radboud Universiteit in Nijmegen wordt ingezoomd op de sociale kant van de circulaire economie.

Een aantal vragen staan op deze middag centraal:

• Waarom is er een ’blinde vlek’ voor de sociale aspecten?
• Wat moet in de huidige ideeën over CE aangevuld worden, zodat mensen hun plaats in het circulaire gedachtegoed krijgen?
• Waar zijn praktijken waar mensen mogelijk intuïtief en onbedoeld al proberen deze lacune in te vullen?

Aan de hand van verschillende key-notes door Michel Smiers (Sociosfeer), Linda Steg (RUG) Jan Jonker (RU), en de presentaties van de casussen Milieuwerk Amsterdam, Gispen en Schoongewoon worden deze vragen verkend en uitgewerkt. Samen vormt dit de basis om te komen tot een agenda voor de toekomst.

Een boeiende interactieve middag voor iedereen die geïnteresseerd is in de sociale kanten van de circulaire economie.


VOORLOPIG Programma

13:30 – 14:00 Inloop en registratie

14:00 – 14.10 Opening en woord van welkom door de dagvoorzitter

14:10 – 14:40 Jan Jonker (RU): Een inleiding in het denken over de circulaire economie

14:40 – 15:05 Michel Smiers (Sociosfeer): Over het ontbreken van aandacht voor de menselijke kant van de circulaire economie

15:05 – 15:35 Linda Steg (RUG): De pscyhologie van de circulaire economie

Pauze

15:35 – 16:35 Presentaties van de drie praktijkcases Milieuwerk Amsterdam, Gispen en Schoongewoon in 2 rondes van 30 minuten.

16:45 – 17:00 Reflectie en Afsluiting: naar een agenda voor de toekomst

17:00 – 18:00 Napraten met een drankje

Presentaties ( o.v.)
• Dagvoorzitter Alex van den Boogaard, Kennis-netwerker in het duurzame veld

• Jan Jonker (Hoogleraar Duurzaam Ondernemen, Nijmegen School of Management)

• Michel Smiers (Social Designer en HR-adviseur) Geïnspireerd door en in aanvulling op Cradle to Cradle heeft hij Sociosfeer bedacht; het domein waarin de menskant van milieu en maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staat.

• Linda Steg (Hoogleraar Omgevingspsychologie, Universiteit Groningen) Zij onderzoekt de interactie tussen mens en omgeving. Hoe beïnvloedt de omgeving het gedrag en welzijn van mensen, welke factoren bepalen duurzaam gedrag van mensen, en hoe kan duurzaam gedrag worden bevorderd?

• David Jansen, (Directeur Milieuwerk Amsterdam). Milieuwerk probeert als sociale onderneming, de arbeidswaarde te verhogen van mensen met een belemmering tot de arbeidsmarkt. Om dit te bereiken heeft Milieuwerk werk gemaakt van het circulaire arbeidsproces!

• Maikel Ruijs, (Salesmanager en aanjager Circulaire Economie Gispen). Gispen heeft ervoor gekozen om volledig over te schakelen naar circulair. Ze hebben inmiddels een aantal interessante dingen meegemaakt over hernieuwde behoefte aan vakmanschap.

• Remmelt Schuuring (Oprichter Schoongewoon). Als ondernemer in de schoonmaakbranche, zette hij een paar jaar geleden ‘de teller op nul’. Hij  heeft er voor gekozen in samenwerking met zijn medewerkers een nieuw schoonmaakbedrijf op te zetten, in de vorm van  een  werknemerscoöperaties. Op die manier worden de talenten en vaardigheden van zijn mensen veel vollediger ingezet en benut.

Praktisch

Capaciteit: 90 plaatsen (vol = vol)

Kosten: € 35,– Studenten BKV 55 Duurzaam Ondernemen  van de Radboud Universiteit Nijmegen op vertoon van een geldige studentenkaart gratis i.h.k.v. hun onderwijs. De coupon voor de inschrijving wordt tijdens het college gegeven. Kosten €10,-  voor andere studenten van erkende universiteiten en hbo’s op vertoon van geldige collegekaart. Code: Student . Als bij de aanmeldbalie geen geldige kaart getoond kan worden, wordt de toegang geweigerd, of wordt er alsnog het volle bedrag betaalt.

Meer informatie en aanmelden

Kaart wordt geladen...