Adviseursmiddag: Invoering en certificatie van ISO 14001:2015 in de praktijk

Wanneer

21/09/2016    
12:30 - 17:30

Waar

Adviseursmiddag: Invoering en certificatie van ISO 14001:2015 in de praktijk

SCCM organiseert dit najaar twee adviseursmiddagen over de nieuwe ISO 14001-norm. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor adviseurs op het terrein van milieu- en arbomanagementsystemen. Adviseurs kunnen praktische kennis op doen over de ervaringen met de toepassing van de ISO 14001:2015-norm en de certificatie ervan.

De belangrijkste onderwerpen zijn de grootste veranderingen in de ISO 14001, het certificatieschema van SCCM, de invulling in de praktijk en de belangrijkste afwijkingen bij certificatie. De volgende vier thema’s krijgen bijzondere aandacht:
– invulling leiderschap en leiderschap in relatie tot (strategisch) beleid;
– contextanalyse (identificatie van issues en stakeholdersanalyse);
– risico’s en kansen (inclusief levenscyclusbenadering);
– uitvoering (inclusief aantoonbaarheid/registraties/compliancebeoordeling).

De inhoud wordt verzorgd door twee ervaren adviseurs/auditors. Beiden hebben ervaring met zowel de implementatie van de nieuwe norm bij bedrijven als het auditen in de rol van lead-auditor bij een certificatie-instelling.

De bijeenkomsten vinden plaats op een centrale locatie in het land op 21 september 2016 en 10 oktober 2016 van 12.30 – 17.30 uur. Aanmelden kan via de website van SCCM: http://www.sccm.nl/adviseursmiddag-iso-14001.

De kosten bedragen €250 excl. BTW.

Kaart wordt geladen...