Evelyn Doyle, Head of People and Culture International, bij outdoorkledingmerk Patagonia deelt de lessen over de totstandkoming van hun innovatieve, nieuwe Earth University-initiatief

‘Waarom bestaan wij als bedrijf?’, en ‘Wat kunnen onze mensen doen om ons bedrijfsdoel te ondersteunen?’. Die twee vragen vormden de rode draad door mijn ruim 20-jarige carrière als HR-professional.

De eerste is relatief eenvoudig te beantwoorden. Patagonia bestaat en werkt altijd vanuit de missie: we’re in business to save our home planet. Een ambitieus doel, ik weet het.

Maar voor iemand als ik, die houdt van de natuur en het buitenleven én die de bevindingen van elk nieuw IPCC-rapport met toenemende verontrusting tot zich neemt, is het juist een ongelooflijke motivator.

De tweede vraag is lastiger. Zoals in elke organisatie ziet en ervaart elk van onze mensen de wereld anders. Dat is geweldig. Het maakt het werk leuk en houdt ons allemaal creatief. Maar het is soms ook lastig om individuele passies en doelen in lijn te krijgen met een overkoepelend bedrijfsdoel.

Het liefst vind je een ‘sweet spot’ waar deze twee spanningen elkaar vinden. Dat moment krijg je echter nooit voor elkaar door je mensen onder dwang te zetten. Zoals ik het zie, komt het erop neer dat mensen niet alleen de ‘purpose’ van hun bedrijf moeten begrijpen, maar het ook echt moeten overnemen en het zich eigen maken. Tegelijkertijd moeten ze de middelen krijgen om dat ambitieuze doel op hun eigen unieke manier te bereiken.

Dat was in elk geval het uitgangspunt voor onze Earth University – een praktijkgericht leertraject dat is gebaseerd op vier modules: groei, complexiteit, samenwerken en revolutie- die we runnen vanuit een prachtige bosrijke omgeving, dicht bij Amsterdam.

Earth University is ontwikkeld voordat de pandemie kwam en doordat we nu in het ‘nieuwe normaal’ terecht zijn gekomen, zijn we voortdurend aan het bijleren. Een aantal van de belangrijkste inzichten die ik heb opgedaan om onze mensen te verbinden met ons doel deel ik hieronder. Waarom? Omdat de manier waarop we dit hebben gedaan radicaal anders voelt dan de gebruikelijke manier van scholing en ontwikkeling.

1. Wees niet te resultaatgericht

De meeste incompany trainingsprogramma’s focussen op eindresultaten. De vragen voorafgaand aan zo’n programma zijn vaak: “Wat kunnen we uit dit proces halen?” en “Wat zijn de KPI’s?”. Ik wist gewoon dat dat niet zou werken voor ons. In plaats daarvan wilde ik dat de hele leerervaring gekenmerkt zou worden door open vragen en het prikkelen van nieuwsgierigheid. Dus in plaats van ons blind te staren op wat eruit zou kunnen komen, begonnen we met de vragen die we echt wilden stellen. Omdat experimenteren in ons DNA zit, kreeg ik van hogerop goedkeuring om een modulair programma van een jaar te starten zonder dat er ook maar één Key Performance Indicator aan te pas kwam.

2. Wees authentiek in je werkwijze

Ons doel was van begin af aan om het best mogelijke programma voor onszelf te ontwikkelen. Ik pretendeer echter niet dat de Earth University voor iedereen werkt. Zoals ik al zei, houden we de sessies in de open lucht. We organiseren workshops die worden geleid door toegewijde activisten en milieuactivisten. We spelen spelletjes. We bespreken onderwerpen als: ‘Hoe kunnen we deel uitmaken van een revolutie?”’ en ‘Is groei alles?’. Dus, nee, het is zeker niet voor iedereen weggelegd. Maar na veel intern overleg en goed nadenken over wat het meest bijdraagt aan ons specifieke doel, is dit wat we hebben bedacht. Het resultaat is een programma dat bij ons past, en dat is voor zo’n persoonlijk en intiem thema als ‘purpose’ absoluut essentieel.

3. De leeromgeving is onderdeel van het leren

Leren aan de Earth University vindt letterlijk plaats in de natuur die we proberen te behouden en beschermen. We verstoppen ons achter bomen, delen ervaringen bij een kampvuur en pakken momenten van stilte en rust terwijl we zijn omringd door de schoonheid van de natuur. Stel je voor, je leert over teamwork terwijl je omringt bent door bomen en je leert op dat moment dat wortels de bomen met elkaar verbinden- dan landt zo’n boodschap gewoon anders.

We noemen de Earth University onze ‘volwassen bosbouwschool’. Die uitdrukking heb ik van Andres Roberts, de oprichter van het Bio-Leadership Project, die ons heeft geholpen bij het ontwerpen van het lesprogramma. In feite is de inhoud van de cursus zelf geïnspireerd door het bos. Het ging er niet om een lineair proces te creëren waarbij je begint bij punt A, en dan via B naar C gaat. We wilden een kader scheppen waarbinnen mensen vragen kunnen stellen en vrij kunnen zijn om te zien waar de antwoorden ons brengen. Het idee is juist om het leren zo vloeiend en organisch mogelijk te maken – net als een bos.

4. Bied een holistisch perspectief

Een groot deel van de magie van de Earth University draait erom dat mensen zich zo comfortabel mogelijk voelen dat ze zichzelf helemaal kunnen overgeven aan de leerervaring. Door het creëren van zulk soort momenten wilden we dat mensen op een dieper, meer allesomvattend niveau connecties maakten. Daar waren verschillende stemmen voor nodig, dus niet alleen professionele docenten en onze eigen leidinggevenden (hoewel we die ook gebruiken), maar ook kunstenaars, zangers, sporters, creatieven en andere vertegenwoordigers uit onze maatschappij. Wat ze allemaal gemeen hebben, is dat zij ook achter onze missie staan. Alleen is dat vaak op een manier die wij in het bedrijfsleven niet kennen, of niet willen kennen.

We hebben zelfs moeders gehad die hun baby meebrachten naar de cursus, zodat anderen voor hen konden zorgen terwijl zij doceerden of leerden. Wat echt hielp tijdens de lessen was dat we deelnemers aanspoorden om hun functietitels achterwege te laten. Dit betekende dat we allemaal konden samenkomen als mensen en niet als individuen die gedefinieerd waren op basis van hun baan.

5. Deel het leren

Ons doel is dat iedereen in ons bedrijf aan tenminste één Earth University-module meedoet. Maar we zijn ook ongeduldig; we willen het leren zo snel en zo breed mogelijk verspreiden. Daarom hebben we ‘leerambassadeurs’ aangesteld; enthousiaste collega’s die al een keer aan het lesprogramma hebben deelgenomen. Beschouw hen als de bomen in het bos: elke ambassadeur draagt bij aan de kruisbestuiving van kennis en helpt anderen om zich met het onderwerp te verbinden. Bij elke module zijn twee of drie van deze ambassadeurs aanwezig en zij krijgen de taak om inhoud en verhalen in te brengen die het gesprek over onze ‘zingeving’ gaande houden en laten groeien.

Uiteraard hebben we ook bij Patagonia nog veel te leren. Maar één ding is mij duidelijk geworden na het ontwikkelen van de Earth University: lesprogramma’s over ‘purpose’ moeten radicaal anders worden vormgegeven dan standaard lesprogramma’s. Andere bedrijven zullen, en willen, vast en zeker een andere aanpak kiezen met hun incompany trainingsprogramma’s. Maar – de ervaring leert – hoe vindingrijker, inspirerender en authentieker de aanpak, des te groter de kans dat het daadwerkelijk aanslaat – en hoe meer het jouw organisatie helpt om datgene te bereiken waar het bedrijf voor staat.