Patagonia krijgt bijna 50 jaar na de oprichting door Yvon Chouinard een nieuwe eigenaar. De familie Chouinard heeft per direct alle eigendomsrechten overgedragen aan twee nieuwe entiteiten: Patagonia Purpose Trust en Holdfast Collective. Vanaf nu wordt iedere dollar die niet opnieuw in Patagonia wordt geïnvesteerd dividend uitgekeerd om de aarde te beschermen.

De Patagonia Purpose Trust bezit alle stemgerechtigde aandelen van het bedrijf, 2% van het totaal. De entiteit is opgericht om te werken aan een juridische structuur waarmee het doel en de waarden van Patagonia behouden blijven. Zo wordt ervoor gezorgd dat de intenties van Yvon Chouinard blijven voortbestaan. Patagonia blijft hierdoor faciliteren in dat waarin het bedrijf het beste is: als commercieel bedrijf laten zien dat kapitalisme in het voordeel van de planeet kan werken.

Het Holdfast Collective bezit alle niet-stemgerechtigde aandelen (98% van het totaal), waarbij iedere verdiende dollar wordt gebruikt om de missie van het bedrijf (‘We are in business to save our home planet’) na te leven. Ieder jaar wordt de winst die niet opnieuw hoeft te worden geïnvesteerd in het bedrijf om het levend te houden als dividend uitgekeerd aan het Holdfast Collective. De entiteit zet deze vervolgens in om de natuur en de biodiversiteit te beschermen, gemeenschappen te steunen en de klimaatcrisis te bestrijden. Het bedrijf verwacht dat dit jaarlijks neerkomt op ongeveer 100 miljoen dollar, afhankelijk van de gezondheid van het bedrijf.

Yvon Chouinard, oprichter, voormalig eigenaar en huidig bestuurslid van Patagonia: “Het is een halve eeuw geleden dat we begonnen met wat voelde als een experiment in verantwoord ondernemen. Als we hoop willen houden op een bloeiende planeet over vijftig jaar, dan moet iedereen doen wat hij of zij kan met de bronnen die we hebben. Als business leader, die ik overigens nooit wilde zijn, lever ik mijn bijdrage. In plaats van waarde aan de natuur te onttrekken en deze om te zetten in financiële winsten voor onszelf, gebruiken we de financiële winsten die Patagonia creëert om de natuur te beschermen. Wij maken van de aarde onze enige aandeelhouder. Ik ben bloedserieus over het redden van deze planeet.”

Patagonia blijft B Corp gecertificeerd en net als voorheen gaat ieder jaar één procent van de winst naar grassroots activisten. Ook binnen de leiding van het bedrijf verandert niets. Zo blijft Ryan Gellert aan als CEO en de familie Chouinard houdt zitting in de Raad van Commissarissen, samen met Kris Tompkins, Dan Emmett, Dr. Ayana Elizabeth Johnson en voorzitter Charles Conn. De familie Chouinard gaat daarnaast leidinggeven aan de Patagonia Purpose Trust en het filantropische werk van het Holdfast Collective begeleiden. De Patagonia Purpose Trust wordt gekozen door de Raad van Commisssarissen, die ook toezicht houden op de entiteit.

Ryan Gellert, CEO en bestuurslid van Patagonia: “Twee jaar geleden daagde de familie Chouinard een aantal van ons uit om een nieuwe structuur te ontwikkelen met twee centrale doelen. Naast de bescherming van de belangen van Patagonia als bedrijf, moest er onmiddellijk en permanent meer geld vrij worden gemaakt om de klimaatcrisis te bestrijden. Wij zijn ervan overtuigd dat deze structuur beide doelen dient en wij hopen dat het een inspiratiebron is voor een nieuwe manier van zakendoen waarbij mens en planeet op de eerste plaats komen.”

 Het bedrijf deelde het nieuws eerst met de eigen werknemers tijdens een informeel wereldwijd event op 14 september 2022.  Kort daarna werd de website Patagonia.com aangepast om aan te geven dat de aarde nu wordt beschouwd als enige aandeelhouder, met daarbij een brief van oprichter Yvon Chouinard.

Aanvullende citaten van de Raad van Commissarissen van Patagonia

“Ik ontmoette Yvon voor het eerst toen hij ongeveer 24 was en nu is hij bijna 84. In al die jaren is zijn visie nooit veranderd. Hij wilde altijd alles op zijn eigen manier en voorwaarden doen. En hoewel hij nu in goede gezondheid verkeert, wilde hij een plan klaar hebben voor de toekomst van het bedrijf en de planeet. Ik geloof dat dit plan, mede gemaakt door hemzelf en zijn familie, een aardverschuiving is. Het maakt de onderneming concurrerender en Patagonia’s werknemers worden over de hele wereld voor altijd gesterkt door vastberadenheid.” – Kristine McDivitt Tompkins

“Telkens als je een nieuw wetenschappelijk rapport leest, wordt duidelijk dat de klimaatcrisis erger is en zich sneller voltrekt dan gedacht. Alles staat nu op het spel. Als we de natuur willen beschermen en gemeenschappen willen steunen, kunnen bedrijven niet blijven vasthouden aan het heersende economische model. Patagonia is al tientallen jaren bezig uit dat stramien te breken en nu hebben ze het verbrijzeld. Ik ben benieuwd welke bedrijven als volgende opstaan.” –  Dr. Ayana Elizabeth Johnson

“Het huidige kapitalistische systeem heeft voordelen behaald tegen een enorme prijs, waaronder toenemende ongelijkheid en milieuschade. De wereld staat letterlijk in brand. Bedrijven die het volgende model van kapitalisme creëren door zich ten volle in te zetten voor een doelgerichte aanpak, zullen meer investeringen en betere werknemers aantrekken en een sterkere klantenbinding creëren. Als we een betere wereld willen opbouwen zijn zij de toekomst van het bedrijfsleven en die toekomst begint met wat Yvon nu doet.” – Charles Conn, voorzitter van de Raad van Commissarissen

“Als oprichter van een bedrijf dat al bijna 50 jaar actief is, heb ik de positieve en negatieve impact gezien die een bedrijf kan hebben op zijn gemeenschappen en werknemers. Maar terwijl wij en anderen stappen ondernemen om de impact op de planeet te beperken, introduceert Patagonia’s nieuwe eigendomsstructuur een model dat veel verder gaat dan alles wat er tegenwoordig bestaat. Precies zoals te verwachten valt van mijn levenslange vriend en mede-milieuactivist, Yvon Chouinard.” – Dan Emmett