EVBox Group, een toonaangevende leverancier van flexibele en schaalbare laadoplossingen voor elektrische voertuigen, sluit zich aan bij de Transport Decarbonisation Alliance om de wereldwijde overgang naar CO2-neutraal transport vóór 2050 te versnellen. De belangrijkste doelstelling van de Transport Decarbonisation Alliance (TDA) is om de overstap naar CO2-neutraal transport te stimuleren op drie verschillende niveaus (“3C’s”): land (Country), stad (City) en bedrijf (Company). EVBox Group helpt de TDA om deze doelstelling te realiseren met wereldwijde expertise in laadinfrastructuur.

De leden van de TDA komen regelmatig samen om informatie uit te wisselen over gemeenschappelijke initiatieven, uitdagingen en oplossingen. Dit is essentieel om de TDA te helpen bij het opzetten van innovatieve pilots met als doel oplossingen te vinden voor duurzaam transport.

Een coalitie van pioniers

De TDA brengt landen, steden en bedrijven samen in het streven naar duurzaam, CO2-neutraal transport. De TDA wil daarbij de duurzaamheidsambities van de transportsector opschroeven door een gemeenschappelijke visie te schetsen voor pioniers die transport koolstofvrij willen maken.

Het doel van de TDA is door middel van lobbyen beleidsmakers te beïnvloeden tijdens belangrijke internationale fora over klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en internationale beleidsprocessen.

Barrières doorbreken

Als een bedrijf met meer dan 10 jaar ervaring in elektrisch vervoer, ziet EVBox Group tijd als de grootste uitdaging. Een duidelijke planning is van groot belang voor investeerders en beleid kan hierbij voor de nodige duw in de rug zorgen. De internationale klimaatdoelstellingen vereisen progressieve CO2-trajecten en plannen voor het uitfaseren van emissie voor alle soorten transport op de weg. Nog belangrijker is dat deze CO2-ambities en het transportbeleid gepaard gaan met een infrastructuurplan dat net zo ambitieus is.

EVBox Group is van mening dat het opzetten van een betrouwbare laadinfrastructuur één van de grootste prioriteiten moet worden op de wereldwijde beleidsagenda voor decarbonisering. Uiteindelijk zal het creëren van een duurzame toekomst van transport afhangen van samenwerking tussen verschillende betrokken partijen.

“Voor EVBox Group is de toetreding tot de Transport Decarbonisation Alliance een grote stap in de richting van het stimuleren van infrastructuur als een essentiële pijler van de wereldwijde decarbonisering op het gebied van transport. Het realiseren van duurzaam wegtransport is afhankelijk van de internationale samenwerking tussen landen, steden en bedrijven om gemeenschappelijke barrières te doorbreken en de doelstellingen van een ambitieus infrastructuurbeleid te definiëren.” – Koen Noyens (Director, Policy, Electric Mobility EU van EVBox Group)

“De toetreding van EVBox Group tot de Transport Decarbonisation Alliance is een belangrijke stap. Bedrijven werken hard om de elektrificatie van transport te versnellen en samen maken we een verschil. Daarom kijk ik er echt naar uit om alle voorlopers samen te brengen voor een groenere planeet voor toekomstige generaties.” – Stientje van Veldhoven (Nederlands demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en voorzitter van de Transport Decarbonisation Alliance)