Rapporteert uw onderneming al over de duurzaamheidsimpact en klimaatrisico van de bedrijfsvoering? Voert u daarover als commissarissen de dialoog met het bestuur en bespreekt u de dilemma’s? Governancemodellen bieden hiervoor een concreet handvat. Deze staan dan ook centraal tijdens de inspiratiesessie Duurzaamheid: de kansen en risico’s voor de onderneming op 23 maartInleider Eva Eijkelenboom, beleidssecretaris accountancy en corporate governance van VNO-NCW, geeft alvast een voorproefje.

‘Sááámen zijn. Is samen lachen, samen huilen. Leven door dichtbij elkaar te zijn’, schalt Willeke Alberti op volle sterkte door de speakers van ons Amsterdamse appartement. Het appartement onder ons staat te koop en de makelaar heeft ons laten weten dat een familielid van Willeke Alberti interesse heeft. Logischerwijs halen wij onze Alberti-kennis snel op, want wie weet zien we haar binnenkort in de gang.

Ambities klimaataanpak omarmd

‘Samen zijn’, het doet me ook denken aan het coalitieakkoord. Want omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst benadrukt dat je elkaar nodig hebt. Samen staan we voor grote uitdagingen als de klimaatcrisis. Hoe wij die crisis aanpakken gaat onze toekomst bepalen. Het Nederlandse bedrijfsleven verwelkomt de ambities en de contouren van de aanpak van de klimaatcrisis, zoals verwoord in het coalitieakkoord, van harte. In de eerste plaats omdat de opwarming van de aarde geen verder uitstel duldt. Maar ook omdat de klimaatdoelen zonder leiderschap van de overheid én samenwerking tussen bedrijfsleven en de overheid niet haalbaar zijn.

Meten is weten

Er ligt een belangrijke taak voor het bedrijfsleven. Inzicht is nodig in hoe duurzaam de onderneming op dit moment is. Meten is immers weten. Dat betekent niet alleen inzicht in eigen data, maar ook de mogelijkheid tot het vergelijken van de data met andere ondernemingen uit de sector. Zicht is nodig op de (transitie)risico’s en de mogelijkheden om die risico’s het hoofd te bieden. En wanneer die cijfers en risico’s inzichtelijk zijn, dan ligt er een taak voor bestuurders en toezichthouders om hierop te sturen.

Klimaatrisico impact zichtbaar maken

Door de plannen en externe effecten van bedrijven zichtbaar te maken, kun je ook het juiste gesprek voeren met alle stakeholders rondom de onderneming. Rapporteert uw onderneming al over de externe effecten van de bedrijfsvoering? Voert u daarover de dialoog met en binnen het bestuur en de raad van commissarissen? En bespreekt u de dilemma’s die daarbij aan het licht komen? Gelukkig zijn er momenteel ontwikkelingen om tot één Europese duurzaamheidsrapportagestandaard (CSRD) te komen, die bijdraagt aan uniforme en vergelijkbare duurzaamheidsinformatie en daarmee ook het gesprek over verduurzaming binnen de onderneming kan faciliteren.

SDGs: integreren en rapporteren

Vooruitlopend op deze Europese rapportageverplichtingen kunnen de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties een mooi aanknopingspunt bieden. VNO-NCW ondersteunt Global Compact Network Netherlands, dat praktische handvatten aan ondernemingen biedt om deze SDGs in de onderneming te integreren en erover te rapporteren. Op 23 maart verzorgt VNO-NCW in samenwerking met Global Compact Network Netherlands en NR Governance een bijeenkomst voor commissarissen en bestuurders: Duurzaamheid: de kansen en risico’s voor de onderneming. Tijdens deze bijeenkomst gaan we actief aan de slag met governancemodellen van UN Global Compact, die een handvat kunnen bieden bij het sturen op klimaatrisico en kansen in de onderneming. Zo dragen we bij aan het vergroten en zichtbaar maken van de impact van ondernemingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatrisico.

Klimaatneutrale samenleving is topprioriteit

Willeke Alberti zong het al, ‘samen zijn is sterker dan de sterkste storm’. Een welvarende, inclusieve samenleving is niet mogelijk op een uitgeputte en opgewarmde aarde. Het verenigd Nederlands bedrijfsleven kiest daarom voor een klimaatneutrale, circulaire samenleving als topprioriteit. Want door samen verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijke vraagstukken kunnen wij deze uitdaging aan.

De bijeenkomst Duurzaamheid: de kansen en klimaatrisico voor de onderneming vindt plaats op 23 maart 2022, 13:00 – 17:00, in Den Haag. Het is de eerste van vier inspiratiesessies voor ervaren commissarissen en bestuurders in de reeks Toezicht 2030, die wordt georganiseerd door NR Governance en MalieAcademy van VNO-NCW. Centraal staan best practices en lessons learned en het omgaan met dilemma’s bij thema’s als duurzaamheid, productiviteit en inclusie. 

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

Dit interview is eerder verschenen op de website van NR Governanc

Foto: Christiaan Krouwels