Europese Commissie geeft startsein voor ‘Green consumption pledge’ van bedrijven

Gisteren gaf de Europese Commissie het startsein voor haar nieuwe belofte (pledge) inzake groene consumptie, het eerste initiatief in het kader van de nieuwe consumentenagenda. De belofte inzake groene consumptie maakt deel uit van het Europees klimaatpact, een EU-breed initiatief om mensen, gemeenschappen en organisaties te betrekken bij klimaatactie en het bouwen aan een groener Europa. Bedrijven die meedoen, beloven met het zetten van hun handtekening het tempo van hun bijdrage aan een groene transitie op te voeren. De beloften zijn het resultaat van een gezamenlijke inspanning van de Commissie en de ondernemingen. Zij hebben tot doel de bijdrage van ondernemingen aan een duurzaam economisch herstel te versnellen en het vertrouwen van de consument in de milieuprestaties van ondernemingen en producten te bevorderen. Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L’Oréal en Renewd zijn de pioniers die als eerste deelnemen aan dit proefproject. Voordat er volgende stappen zullen worden gezet, wordt over een jaar eerst geëvalueerd wat het resultaat van de beloften inzake groene consumptie is.

Didier Reynders, commissaris voor Justitie: “Consumenten in staat stellen groene keuzes te maken – dát stond ons in herfst van het afgelopen jaar voor ogen, toen we de nieuwe consumentenagenda bekendmaakten. Om weloverwogen keuzes te kunnen maken, hebben consumenten behoefte aan meer transparantie over de koolstofvoetafdruk en duurzaamheid van producten. Dáár gaat het om bij het initiatief van vandaag. Het verheugt mij dan ook zeer dat deze vijf bedrijven zich bij de groene belofte aansluiten en ik juich het toe dat zij beloven om meer te zullen doen dan wettelijk is vereist. Ik kijk ernaar uit om met veel meer ondernemingen te gaan samenwerken, zodat we duurzame consumptie in de EU verder kunnen stimuleren.”

De belofte inzake groene consumptie is gebaseerd op een reeks van vijf kernbeloften. Om zich bij de groene belofte aan te sluiten, verbinden ondernemingen zich ertoe ambitieuze maatregelen te nemen om hun impact op het milieu te verbeteren en consumenten te helpen duurzamere aankopen te doen. Zij moeten concrete maatregelen nemen op ten minste drie van de vijf gebieden waarop beloften worden gedaan en de geboekte vooruitgang aantonen aan de hand van gegevens die zij vervolgens openbaar maken. Elke onderneming die zich bij deze beloften aansluit, zal met de Commissie in volledige transparantie samenwerken om ervoor te zorgen dat de vooruitgang geloofwaardig en verifieerbaar is. Dit zijn de vijf gebieden waarop de kernbeloften worden gedaan:

  1. Het berekenen van de koolstofvoetafdruk van de onderneming, met inbegrip van haar toeleveringsketen, aan de hand van de door de Commissie ontwikkelde methode of milieubeheerregeling, en het vaststellen van passende due-diligenceprocessen om de voetafdruk overeenkomstig de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs te verminderen.
  2. Het berekenen van de koolstofvoetafdruk van een selectie van toonaangevende producten van de onderneming, aan de hand van de door de Commissie ontwikkelde methode, en het verminderen van de voetafdruk van de geselecteerde producten en het bekendmaken van de vooruitgang aan het grote publiek.
  3. Het opvoeren van de verkoop van duurzame producten of diensten als onderdeel van de totale verkoop van de onderneming of het geselecteerde bedrijfsonderdeel ervan.
  4. Het vastleggen van een deel van de uitgaven voor public relations van de onderneming voor de bevordering van duurzame praktijken overeenkomstig de uitvoering door de Commissie van het beleid en de acties in het kader van de Europese Green Deal.
  5. Het waarborgen dat de aan de consument verstrekte informatie over de koolstofvoetafdruk van de onderneming en die van het product gemakkelijk vindbaar, nauwkeurig en duidelijk is, en het up-to-date houden van deze informatie wanneer de voetafdruk kleiner of groter wordt.

Het initiatief tot de belofte inzake groene consumptie is gericht op non-foodproducten en vormt een aanvulling op de gedragscode die morgen (26 januari) wordt gepresenteerd in het kader van de “van boer tot bord”-strategie. De gedragscode biedt belanghebbenden uit de voedselsector de mogelijkheid om samen verbintenissen aan te gaan op het gebied van verantwoorde bedrijfs- en marketingpraktijken.

Vervolgstappen

Wanneer ondernemingen uit de non-foodsectoren of detailhandelsondernemingen die zowel levensmiddelen als non-foodproducten verkopen interesse hebben om zich bij de groene belofte aan te sluiten, kunnen zij vóór eind maart 2021 contact opnemen met de Europese Commissie.

De eerste proeffase van de belofte inzake groene consumptie zal tegen januari 2022 zijn voltooid. Voordat de volgende stappen worden genomen, zal de groene belofte worden geëvalueerd in samenspraak met de deelnemende ondernemingen, relevante consumentenorganisaties en andere belanghebbenden.

Achtergrond

De groene transitie is een van de belangrijkste prioriteiten van de nieuwe consumentenagenda, die tot doel heeft ervoor te zorgen dat op de EU-markt voor consumenten duurzame producten beschikbaar zijn en dat consumenten beter worden geïnformeerd, zodat zij weloverwogen keuzes kunnen maken. Gezien de sleutelrol die de sector en handelsondernemingen in het voorstadium spelen, is het van essentieel belang om wetgevingsvoorstellen aan te vullen met vrijwillige, niet-regelgevende initiatieven, gericht op pioniers in de sector die de erop gebrand zijn de groene transitie te ondersteunen. De groene belofte is een van de niet-regelgevende initiatieven van de nieuwe consumentenagenda.

De belofte inzake groene consumptie is een van de initiatieven die de Commissie ontplooit om consumenten in staat te stellen duurzamere keuzes te maken. Een ander initiatief is het wetgevingsvoorstel inzake de onderbouwing van groene claims, dat de Commissie later in 2021 zal vaststellen. Als gevolg van dit initiatief zullen bedrijven worden verplicht om beweringen over de ecologische voetafdruk van hun producten en diensten te onderbouwen aan de hand van standaardmethoden voor de kwantificering ervan. Hierdoor moeten dergelijke beweringen in de hele EU betrouwbaar, vergelijkbaar en controleerbaar worden en wordt “greenwashing” (onterecht een milieuvriendelijk imago uitdragen) voorkomen. Zo kunnen commerciële afnemers en investeerders duurzamere keuzes maken en zal het consumentenvertrouwen in groene keurmerken en de informatie hierover toenemen.

Het Europees klimaatpact, dat op 9 december 2020 is aangenomen, heeft tot doel wetenschappelijk verantwoorde informatie over klimaatactie te verspreiden en praktische adviezen te verstrekken voor de keuzes van alledag. Het zal lokale initiatieven ondersteunen en individuele en collectieve beloften op het gebied van klimaatactie bevorderen door steun en participatie te stimuleren.

Lees de pledges

Share Button