Europese CEO’s identificeren vijf actiepunten voor de ontwikkeling van een nieuw levendig, toekomstbestendig, duurzaam en inclusief groeimodel

Vandaag presenteert adviesbureau Xynteo een nieuw rapport met daarin vijf actiepunten waarmee zakelijk leiders aan de slag kunnen om toe te werken naar een nieuw levendig, toekomstbestendig, duurzaam en inclusief groeimodel voor Europa en de rest van de wereld. De bevindingen zijn gebaseerd op interviews met 27 Europese CEO’s en directeuren, die samen een gecombineerde marktwaarde van meer dan twee biljoen euro vertegenwoordigen en resultaten van een onderzoek onder nog eens 105 Europese zakelijk leiders. In het kader van dit Europe Delivers-programma sprak Xynteo o.a. met CEO’s/ directeuren van DSM, Shell, FrieslandCampina, Unilever, AXA, BP, Danone, IKEA Group, Nokia, Schneider Electric, Tesco, Nestlé en Yara.

De vijf concrete actiepunten luiden als volgt:

  1. Start nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven:Bedrijven en overheden moeten hun rol ten opzichte van elkaar opnieuw uitvinden en zich richten op symbiotische partnerschappen die optimaal gebruik maken van elkaars complementaire capaciteiten. De samenwerking tussen bedrijven en overheid is essentieel voor Europa om als een verenigde en innovatieve macht de rest van de wereld tegemoet te kunnen treden.
  2. Geef richtingaan de arbeidsmarkt en banen van de toekomst: Om ruimte te maken voor een nieuw arbeidsmodel moeten bedrijven hun visie op en invulling van banen herzien. Het is noodzakelijk om een arbeidsmarkt te creëren waarin voldoende kwalitatief werk is voor mensen zonder de kansen van automatisering en artificiële intelligentie te laten liggen.
  3. Maak data vrij door vertrouwen:Het vertrouwen dat consumenten hebben in bedrijven die data gebruiken daalt. Bedrijven moeten de neerwaartse vertrouwensspiraal doorbreken en het vertrouwen weer laten groeien zodat data kan worden ingezet om een nieuwe vorm van groei aan te boren.
  4. Begeleid consumenten in hun keuzes:Bedrijven moeten de kracht van gedragswetenschappelijke kennis toepassen om consumenten te stimuleren om duurzame keuzes te maken. Tegelijkertijd is het noodzaak om de duurzaamheid van producten en diensten radicaal te verbeteren en het consumptiemodel zelf te hervormen.
  5. Kijk voorbij het belang van de aandeelhouder: Bedrijven moeten een aandeelhoudersrendement verzekeren, maar ook verder kijken dan dat. Bijvoorbeeld door nieuwe manieren te zoeken om samen te werken met hun raden van bestuur, door teams te betrekken en contact te onderhouden met gelijkgestemde beleggers.

Osvald Bjelland, CEO van Xynteo: “Uit onze gesprekken bleek dat de uitdaging niet zozeer zit in middelen, maar in leiderschap en wil tot verandering. Omdat de politiek tegenwoordige steeds meer gefragmenteerd is en omdat 69 van ’s werelds 100 grootste economische entiteiten geen landen maar bedrijven zijn, moeten onze CEO’s en hun organisaties de kar gaan trekken.”

“De belangrijkste en sterk bemoedigende boodschap uit ons onderzoek is dat deze leiders hun verantwoordelijkheid om actief bij te dragen aan een nieuw groeimodel bijna als een voldongen feit aanvaarden– niet in het minst omdat ze deze bijdrage beschouwen als een bron van concurrentiekracht en onderscheidend vermogen. We hopen dat de vijf vastgestelde actiepunten als stimulans werken voor bedrijven uit alle sectoren om nu in actie te komen.”

Over het onderzoek

Xynteo sprak rechtstreeks met de 27 CEO’s en directeuren (zie onder). Daarnaast voerde het in samenwerking met Opinium ook een telefonisch onderzoek uit en stelde aan leiders van nog eens 105 bedrijven een reeks kwantitatieve en kwalitatieve vragen over de vier grote uitdagingen waar Europe Delivers naar kijkt. De betrokken leiders bekleden de functie van directeur en hoger, maar zijn geen bestuursleden; ze zijn jonger dan 50 en werken in bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers.

Gesprekken zijn gevoerd met Mark Cutifani, CEO, Anglo American; Thomas Buberl, CEO, AXA; Lorenzo Simonelli, Chairman, President and CEO, Baker Hughes, a GE Company; Bob Dudley, CEO, BP; Emmanuel Faber, Chairman and CEO, Danone; Jochen Thewes, CEO and Chairman, DB Schenker; Feike Sijbesma, CEO and Chairman, DSM; Simone Rossi, CEO, EDF Energy; Rui Teixeira, CEO, EDP Production; Francesco Starace, CEO and General Manager, Enel; Topi Manner, President and CEO, Finnair; Hein Schumacher, CEO, FrieslandCampina, James Emmett, CEO, HSBC Bank Plc; Jesper Brodin, CEO, Ingka Group (IKEA Retail); Maurits Tichelman, General Manager EMEA, Intel; Michael Miebach, Chief Product Officer, Mastercard; Mark Schneider, CEO, Nestlé; Risto Siilasmaa, Chairman, Nokia; Casper von Koskull, Former President and CEO, Nordea; Svein Richard Brandtzæg, Former President and CEO, Norsk Hydro; Thomas Thune Andersen, Chairman, Ørsted A/S; Rickard Gustafson, President and CEO, SAS; Jean-Pascal Tricoire, Chairman and CEO, Schneider Electric; Harry Brekelmans, Projects and Technology Director, Royal Dutch Shell; Dave Lewis, CEO, Tesco; Paul Polman, toen nog CEO, Unilever, en Svein Tore Holsether, CEO, Yara.

Share Button