Zie het als een kans, nu is het moment om in te zetten op een duurzaamheidsstrategie. Met die boodschap benadert Esther W. Jansen van WMKB (Waardenvol MKB) bedrijven in met name Overijssel, Noordelijk Flevoland en Zuid West Drenthe. ‘Of ik word door bedrijven uitgenodigd. Samen met deze bedrijven werk ik aan een duurzaamheidsstrategie. Toegankelijk, niet hoogdravend, actiegericht, passend bij de MKB-mentaliteit.’

WMKB is er speciaal voor ondernemers die vandaag al willen bouwen aan het bestaansrecht van hun organisatie in de toekomst. WMKB helpt in beweging te komen bij verduurzamingsvraagstukken. Stap voor stap zonder het ingewikkeld te maken. Jansen: ‘Het is belangrijk dat je je als ondernemer verantwoordt naar mens en maatschappij. Dat je de goede dingen doet en een moreel kompas ontwikkelt. Doe je dan niet, heb je dan over 10 jaar nog wel bestaansrecht?’

CSRD-richtlijn

De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is een richtlijn die steeds meer bedrijven verplicht te rapporteren over hun impact op de mens en op het klimaat. Doel van de CSRD is het vergroten van de transparantie over duurzaamheidsinspanningen van bedrijven en organisaties, en het verbeteren van de kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Dit stelt consumenten en klanten in staat om bedrijven te vergelijken op basis van hun inzet voor duurzaamheid. Jansen: ‘Vanaf 2024 al verplicht voor een groep grote beursgenoteerde bedrijven. Voor kleinere bedrijven wordt dit als kans gezien om hun duurzaamheidsinzet te professionaliseren. Natuurlijk gebeuren er nu al veel goede dingen. Maar hoe toon je dat aan? En is de inzet niet te gefragmenteerd omdat deze onvoldoende is verankerd in het bedrijfsmodel en de organisatie?’

Light methode

‘Ik ontwikkelde samen met partners een CSRD-light methode. Ik ga met de kartrekkers van de organisatie door het proces van deze light methode heen om duurzaamheid integraal te bekijken en erachter te komen waar de grootste impact en kansen liggen. Deze methode biedt een raamwerk en een inhoudsopgave. Met een handvol dialoogsessies komen we binnen enkele maanden tot een duurzaamheidsmissie en -strategie en daarop gebaseerd samenhangend beleid en plan met concrete acties. Daarna kunnen de ondernemingen hiermee zelf verder. De praktijk leert dat ze dat gemotiveerd doen en dat ze zich ook economisch en sociaal willen verantwoorden. Mooie voorbeelden zijn de ontwikkelingen bij IJssel Technologie, Robert Pack en B+K Alu.’

Blik op de wereld

Enkele jaren geleden bleek een voltijd master Circulaire Economie voor Esther W. Jansen haar blik op de wereld compleet te veranderen. Daarvoor had zij een succesvolle loopbaan als internationaal inkoper. ‘Het draaide vooral om het vergroten van de winst en liefst zo snel mogelijk. Wil ik dit wel blijven doen vroeg ik mij af? Ik stapte eruit en mijn master leidde tot een paradigma verschuiving. Ik wil ondernemers graag helpen hun weg te vinden in de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve samenleving. Het draait om waarden. Welke waarden streven we na? Het antwoord daarop is overstijgend aan wat iets waard is. We werken toe naar een circulaire economie. Over 20 à 30 jaar hebben we een geheel nieuwe economie. Doet je onderneming er dan nog toe? Doe jij als ondernemer er nog toe?

Dit artikel is eerder geplaatst op de website van Kijk op Oost Nederland