In het debat over de circulaire economie zijn rond de idee van eigendom drie aspecten te onderscheiden: (1) het recht op bezit, (2) toegang als democratisch beginsel en (3) passende instituties. In samenhang met elkaar werken we die aspecten hier wat verder uit om zo zicht te krijgen op hun impact op de ontwikkeling van de ‘commons’. Conclusie is dat deze vooralsnog niet hebben kunnen meebewegen met de ontwikkeling rond de commons.

Lees het volledige artikel van Jan Jonker (hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen) en Niels Faber (onderzoeker aan de Radboud Universiteit Nijmegen en docent aan de Hanzehogeschool Groningen)