Hare Majesteit Koningin Máxima is donderdagochtend 14 maart aanwezig bij de Nationale Conferentie Circulaire Economie in De Vasim in Nijmegen. De conferentie wordt georganiseerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met als thema “Van goed begin naar booming business; circulair als de nieuwe standaard”.

Koningin Máxima is aanwezig bij het plenaire gedeelte van de conferentie en houdt een toespraak over het belang van de overgang van een lineaire naar een circulaire economie. ‘Circulair’ betekent dat producten langer worden gebruikt en dat de grondstoffen, in tegenstelling tot ‘lineair’, worden hergebruikt voor de productie van nieuwe producten. In een panelgesprek spreken experts over de toegang tot financiering, een van de grote belemmeringen in de transitie naar een circulaire economie.

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat reikt vervolgens de Circular Awards en Circular Heroes uit. De prijzen zijn bedoeld voor bedrijven, organisaties en personen die een grote bijdrage leveren aan de circulaire transitie door hun innovatie, hun vernieuwende aanpak of de impact die ze maken. Na afloop van het zaalprogramma spreekt Koningin Máxima met panelleden, awardwinnaars en genomineerden.

De Nationale Conferentie Circulaire Economie is een jaarlijks terugkerend evenement om de voortgang in de circulaire economie zichtbaar te maken. Het is ook bedoeld om uitdagingen te agenderen, te bespreken en gezamenlijk te zoeken naar oplossingen. De conferentie richt zich op iedereen die zich beroepsmatig bezighoudt met de circulaire economie. Bijvoorbeeld mensen die werkzaam zijn bij gemeenten, provincies en de rijksoverheid, maar ook bij bedrijven, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, banken en onderzoeksinstellingen.