In lijn met recente ontwikkelingen in de Europese wetgeving heeft Eevery haar duurzaamheid- en verbeterplatform gekalibreerd aan de nieuwste standaarden, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en het Global Reporting Initiative (GRI).

“Onze missie is om het MKB te helpen verduurzamen. Kennisdeling is hier een belangrijk onderdeel van. Wij zorgen dat niet alleen ons platform, maar ook de ondernemer, op de hoogte is van de laatste wet- en regelgeving. Zo kan hij zich blijven focussen op de dagelijkse bezigheden van zijn bedrijf” – Sophie Slinkert, Head of Product.

Aanleiding

De Europese Commissie (EC) heeft recent de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aangenomen, als opvolger van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). De CSRD zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven moeten gaan rapporteren over duurzaamheid en brengt de verslaglegging van duurzaamheid in een stroomversnelling. Het lijkt misschien een duurzame ver-van-uw-bed-show, maar ook ondernemers gaan in aanraking komen met de nieuwe wetgeving. De implementatie van het CSRD is ingewikkeld en vraagt bedrijven inzage te geven in hun materialiteit. Praktisch gezien toetst materialiteit welke duurzaamheidsthema’s het belangrijkst zijn voor uw bedrijf. Zo moet het bedragen aan een logische verdeling van middelen, op basis van het belang van het desbetreffende onderwerp. Hiermee wordt de focus gelegd op wat echt belangrijk is voor uw bedrijf.

Dubbele Materialiteit

De CSRD gaat een centrale rol innemen als het gaat om duurzaamheid en diens wet- en regelgeving. Eevery’s platform is, als objectieve graadmeter, gekalibreerd aan verschillende methodologieën, waaronder het dubbele materialiteitsprincipe van de CSRD.

“Wij meten de duurzaamheid van een bedrijf aan de hand van de relevante thema’s die we samen in kaart hebben gebracht. Vervolgens bepalen we, met behulp van de methodologie van de CSRD, welke van die thema’s concrete mogelijkheden bieden om een positieve waarde te creëren en de duurzaamheid te verbeteren” – Sophie Slinkert.

MKB en CSRD

De wet- en regelgeving van de CSRD is vooralsnog alleen van toepassing op bedrijven van een bepaalde omvang. Desondanks is het belang van dit raamwerk groot voor het MKB-segment. Het is een kwestie van tijd wil dit ook direct van toepassing zijn op de MKB’er en hier eisen aan worden gesteld.

Bovendien zullen de grote bedrijven ook hun toeleveranciersketen in kaart willen brengen en de CSRD wet- en regelgeving als uitgangspositie nemen. Het aandeel van het MKB-segment binnen deze keten is enorm. Met Eevery lig je volledig in lijn en sorteer je als MKB-onderneming voor op wat komen gaat.

“De internationale raamwerken kunnen overkomen als zwaar en complex. Ons platform blijft echter laagdrempelig en intuïtief. We zijn erin geslaagd om ons platform te kalibreren en diverse internationale raamwerken én ook de vertaalslag naar onze doelgroep in stand te houden” – Sophie Slinkert.

Toegevoegde waarde

Met Eevery meet een ondernemer de duurzaamheid volgens de laatste wet- en regelgeving, ze krijgen een nog beter en specifieker beeld van de duurzaamheidsthema’s die relevant zijn én krijgen toegang tot meer concrete, praktische verbetersuggesties.

“Als MKB-ondernemer loop je gewoonweg voor de op de rest; Je bent voorbereid op wat komen gaat, kan direct vragen beantwoorden van opdrachtgevers óf prospects op relevante duurzaamheidsvraagstukken, maar nog belangrijker; Je anticipeert op wet- en regelgeving. Zo borg je de continuïteit van je onderneming en voorkomt dat je corebusiness stilvalt als er daadwerkelijke maatregelen worden getroffen” – Sophie Slinkert.