Koninklijke N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming (TESO) heeft een overeenkomst getekend met CNG Net, leverancier van Compressed Natural Gas (CNG). Hierdoor wordt de Texelstroom de eerste Europese veerboot die op CNG gaat varen. CNG Net bouwt en exploiteert straks het CNG Bunkerstation op het waddeneiland Texel, waarmee de veerboot van deze schone brandstof is verzekerd.

De veerboot op CNG wordt momenteel  gebouwd en maakt eind 2015 de eerste proefvaart. CNG is een schone en duurzame brandstof die al jaren wordt toegepast in het openbaar vervoer op de weg, een bewezen techniek die TESO nu ook op het water gaat toepassen.

“Steeds meer schepen varen al op LNG (vloeibaar aardgas). Wij kiezen bewust voor CNG vanwege de duurzame eigenschappen en de beschikbaarheid van CNG”, zegt  Cees de Waal, directeur van TESO.

Aanleg gasleiding
Het CNG Bunkerstation wordt op Texel gerealiseerd. Daarvoor wordt een gasleiding aangelegd van zeven kilometer. Door aan te sluiten op het aardgasnetwerk zijn er geen tankwagens nodig die de brandstof naar het eiland brengen, zoals met LNG wel het geval is. “Daarnaast wordt met CNG de deur opengezet om op termijn over te kunnen schakelen op  groen gas. Zo verbeteren wij niet alleen de luchtkwaliteit, maar geven wij ook invulling  onze duurzaamheidsdoelstelling op het gebied van CO2-verlaging”, aldus De Waal. Overigens is CNG binnen TESO niet de enige manier om de veerdienst te verduurzamen. Ook de energieopslag in batterijen en 700m2 zonnepanelen op het bovendek van het schip geven invulling aan de duurzaamheidsambitie van TESO.

Het project
CNG Net neemt de volledige engineering, bouw en exploitatie van het CNG Bunkerstation op zich en werkt in de vergunning- en realisatiefase nauw samen met Rijkswaterstaat, de gemeente Texel en Liander, die de aanleg van de gasleiding voor haar rekening neemt. Daarbij wordt zorgvuldig gekeken wat de beste plek is voor het CNG Bunkerstation; een juiste landschappelijke inpassing is erg belangrijk voor het aantrekkelijk houden van de toegangspoort van Texel.