SMK organiseert deze week samen met supermarkten en foodmerken voor de eerste keer de On the way to PlanetProof week, van 13 tot en met 19 september. In deze speciale actieweek wordt het keurmerk en het brede aanbod van On the way to PlanetProof producten extra onder de aandacht gebracht in de supermarkten, via televisiespots en social media.

Al deze activiteiten worden georganiseerd om consumenten voorlichting te geven over dit onafhankelijke topkeurmerk1 en te stimuleren een duurzamere keuze te maken in de supermarkt. Onderzoek2 wijst uit dat één op de drie Nederlanders duurzamer wil leven, maar niet goed weet hoe. Door producten met het keurmerk On the way to PlanetProof te kopen leveren zij een belangrijke bijdrage aan de verduurzaming van de landbouw.

Over het keurmerk

In alle Nederlandse supermarkten zijn On the way to PlanetProof gecertificeerde producten te koop. Met dit snelst groeiende keurmerk in Nederland kan de inhoud van de boodschappenkarretjes steeds duurzamer worden. Want consumenten kunnen gemakkelijk kiezen uit een groot assortiment van aardappelen, groenten en fruit, eieren, en zuivelproducten zoals melk, yoghurt en kaas. Totaal 2.400 deelnemende bedrijven produceren die voedingsmiddelen volgens de eisen van On the way to PlanetProof. Het keurmerk heeft in een paar jaar al een bekendheid opgebouwd van 42%3, en ziet nog veel ruimte voor groei; juist omdat het keurmerk consumenten de mogelijkheid geeft bij te dragen aan een duurzamere landbouw.

Duurzamer door een totaalaanpak

Het keurmerk On the way to PlanetProof bewijst (‘proof’) dat een consument een product koopt dat duurzamer is geteeld en geproduceerd en daardoor een betere keuze is voor natuur, klimaat en dier. De keurmerknaam maakt duidelijk dat verduurzaming een continu proces is van verbetering (On the way to), met als doel een productiewijze die in balans is met de draagkracht van onze planeet. Boeren, supermarkten, foodmerken en consumenten werken daar samen naar toe.

On the way to PlanetProof onderscheidt zich van andere keurmerken door een totaalaanpak met maar liefst acht duurzaamheidsthema’s. Gecertificeerde telers en boeren voldoen aan de strenge, bovenwettelijke duurzaamheidseisen die het keurmerk stelt. Daarmee zetten zij zich in voor een schonere lucht, vruchtbare bodem, biodiversiteit, goede waterkwaliteit en dierenwelzijn. Ze besteden bovengemiddeld meer aandacht aan natuur op het landbouwbedrijf, gescheiden afval verwerken en recyclen. Met het logo van het On the way to PlanetProof keurmerk kan de consument in één oogopslag zien dat een product duurzamer is.

Waarde en waardering

De boeren en telers leveren een forse inspanning om aan de eisen van het keurmerk te voldoen. Gijs Dröge, directeur van SMK, de stichting die het keurmerk On the way to PlanetProof beheert: “Het is geweldig om te zien dat On the way to PlanetProof zo’n grote vlucht neemt in de supermarkten. En dat we met de boeren concrete stappen aan het zetten zijn om onze voedingsmiddelen steeds duurzamer te maken.”

Gijs vervolgt: “Gelukkig zien we ook dat supermarkten, coöperaties, verwerkers en handelsorganisaties hun verantwoording nemen en een vorm van waardering vinden voor de extra inspanningen van de boer of teler. Dan kan het gaan over een hogere prijs voor het gecertificeerde product, contracten voor langere periodes of compensatie van de kosten voor certificering. SMK vindt het een belangrijk aandachtspunt dat de producenten een gezond verdienmodel behouden. Dan alleen lukt het om met elkaar die groot ingezette verduurzaming in de keten ook in de toekomst een succes te laten blijven, én verder uit te bouwen. Wij spreken op dit punt ook de Nederlandse overheid aan. De duurzaamheidsinspanningen van boeren en telers zijn immers ook een vorm van uitvoering van overheidsbeleid. Daar mogen boeren en telers ook van de overheid waardering voor krijgen. Ik weet zeker dat de komende On the way to PlanetProof week ook aan die waardering bij alle partijen een heel goede impuls gaat geven!”

“Het is geweldig om te zien dat On the way to PlanetProof zo’n grote vlucht neemt in de supermarkten. En dat we met de boeren concrete stappen aan het zetten zijn om onze voedingsmiddelen steeds duurzamer te maken.”