Tijdens de behandeling van de Participatiewet in de Eerste Kamer op 27 juni pleitten D66 en VVD ervoor om het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten onderdeel te maken van Nederlands MVO-beleid: “Daar wordt dan ook publiekelijk op gerapporteerd, daar kunnen mensen op worden aangesproken,”, aldus woordvoerder Backer (D66). Ook collega Beckers (VVD) stimuleert deze specificatie in het MVO-beleid: “Het zou een positieve kwalificatie moeten zijn dat je een bedrijf bent dat een aantal gehandicapte personeelsleden heeft. Als je daar op de een of andere manier een norm aan kunt verbinden die kan worden gepubliceerd in de jaarverslagen dan gaat dat meer leven.” Het fonds is verheugd dat de Eerste Kamer zich over dit onderwerp heeft uitgesproken.

Het PWRI, het pensioenfonds voor werknemers in de sociale werkvoorziening, kan zich goed vinden in deze uitspraak. Het PWRI bepleit deze maatregelen al geruime tijd en ondernam ook actie hierop. Eerder dit jaar stuurde het pensioenfonds een brief naar 28 Nederlandse bedrijven waarin het fonds investeert met de vraag: heeft/neemt u arbeidsgehandicapten in dienst? Het PWRI inventariseert niet alleen de vorderingen van de bedrijven op dit vlak. Het fonds brengt deze bedrijven ook met elkaar in contact zodat zij zich kunnen laten inspireren door hun ervaringen op dit specifieke gebied. 

Het pensioenfonds richt zich bij de invulling van het eigen MVB-beleid specifiek op de uitdagingen van haar doelgroep. Xander den Uyl, bestuursvoorzitter van het PWRI: “Onze deelnemers hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt dan andere Nederlanders. We willen hun pensioengeld investeren in bedrijven die ruimte maken voor mensen met een arbeidsbeperking. Daar dringen we nu al op aan bij Nederlandse bedrijven. En we gaan dat ook doen bij buitenlandse bedrijven die investeren in Nederland.”


Het Pensioenfonds Werk en (re)Integratie (het PWRI) is het pensioenfonds voor de Sociale Werkvoorziening. Het is een middelgroot pensioenfonds en heeft een belegd vermogen van zo’n zeven miljard euro. Alle werkgevers in de Sociale Werkvoorziening zijn bij het PWRI aangesloten. Het PWRI is een modern en sociaal bewogen pensioenfonds.