Eerste bedrijven uit textielbranche sluiten zich aan bij Europees project voor duurzame kleding

Het European Clothing Action Plan (ECAP) spant zich in voor een duurzame textielketen. De eerste bedrijven uit de textielbranche, Bobo Choses, OVS, Peak Performance, Primark en Star Sock, hebben zich onlangs aangesloten. Het Nederlandse Schijvens is het eerste bedrijf dat is gestart met een pilot voor productie van werkkleding uit gerecyclede textielvezels. In totaal zullen 9 textielbedrijven met ondersteuning van Rijkswaterstaat een pilot uitvoeren. Rijkswaterstaat werkt samen met verschillende organisaties en bedrijven in Nederland, maar ook op Europees niveau om de productieketen van kleding te verduurzamen.

European Clothing Action Plan (ECAP)

Doelstellingen van ECAP zijn:

  • 90.000 ton afval van kleding uit stortplaatsen en vuilverbranders te houden
  • 1,6 miljoen ton CO2e te besparen
  • 588 miljoen m³ water te besparen

Het project is een mooi voorbeeld van de ketenaanpak die RWS gebruiken in het streven naar een circulaire economie.

ECAP is een 3-jarig Europees project, gefinancierd door EU LIFE, onder leiding van de Britse milieuorganisatie WRAP. Naast Rijkswaterstaat en MADE-BY zijn ook de Britse organisatie WRAP, het Danish Fashion Institute en de London Waste and Recycling Board aangesloten.

ECAP is in mei 2016 gelanceerd tijdens de Fashion Summit in Copenhagen en loopt tot maart 2019.

Werken aan duurzame kleding in Europa

Rijkswaterstaat is samen met het Europese MADE-BY partner in ECAP. Deze non-profitorganisatie adviseert en begeleidt bedrijven bij hun missie om duurzame mode gangbaar te maken. ‘Wij hebben veel expertise op dit vlak en helpen de betrokken partijen bij hun activiteiten om de textielketen duurzamer te maken. Bijvoorbeeld om circulaire kleding te produceren of meer kleding in te zamelen voor hergebruik. Voor ECAP zijn de eerste stappen nu gezet. We kijken ernaar uit meer merken, retailers, fabrikanten, recyclingorganisaties, charitatieve instellingen, maar ook consumenten, gemeenten en overheden te betrekken en samen te werken aan circulaire economie in de mode en de textielsector in Europa’, zegt senior adviseur Hanneke op den Brouw van Rijkswaterstaat.

Circulaire economie

Het beleid voor afval en materialen heeft tot nu toe veel milieuwinst opgeleverd. Het blijkt echter niet voldoende om de milieu impact van productie en consumptie op een aanvaardbaar niveau te houden. Er is een ingrijpender verandering nodig die ingrijpt op alle schakels in de productieketens. Vorige maand is daarvoor het Rijksbrede Programma Circulaire Economie, Nederland circulair in 2050 gepubliceerd.

Het ministerie van IenM ziet samenwerking met bedrijven en maatschappelijke organisaties als een van de manieren om de ambitieuze doelstelling te bereiken. Voor de textiel zijn daarover al afspraken gemaakt in het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Share Button