Een stijgende zeespiegel, extreme weersomstandigheden en zichtbare schade aan de natuur. Met een veranderend klimaat ontkomen bedrijven er niet aan om te verduurzamen. Ook Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP) wil zich inventariseren wat de mogelijkheden zijn om Delft campus te verduurzamen. Tijdens de Green Juniors kregen de studenten Landscape and Environment Management de mogelijkheid om vernieuwende en haalbare maatregelen op te stellen. Deze maatregelen zullen betrekking hebben om de duurzaamheid en de leefomgeving te verbeteren. Christiaan Knaap: “Het is een actueel onderwerp waar je vele kanten mee op kan. We hebben geprobeerd heel out-of-the box te denken.”

Wageningen als voorbeeld

Tijdens het eerste blok van de Green Juniors ging de groep van vijf studenten aan de slag met het vraagstuk van SGDTP. Omdat duurzaamheid een groot begrip is heeft de groep de onderwerpen opgedeeld in vijf thema’s: klimaatadaptatie, leefomgeving, circulariteit, mobiliteit en energie. Marvin Klijn: “Ieder lid had een eigen thema waar onderzoek naar gedaan is.” Om goed te bekijken wat er allemaal mogelijk is met verduurzaming op een campus heeft de groep vooral gekeken welke maatregelen Wageningen Campus heeft genomen. Christiaan: “Wageningen heeft de duurzaamste campus van de wereld. We vonden het daarom een mooi uitgangspunt om Delft met hen te vergelijken.”

Slimme maatregelen

Aan de hand van verschillende onderzoeken heeft de groep tien maatregelen bedacht om de campus van Delft te verduurzamen. Van het aanleggen van slimme blauwgroene daken tot het plaatsen van bladloze windturbines. Christiaan: “We hebben maatregelen bedacht die direct te implementeren zijn zoals de koffiekringloop sluiten. Maar er zitten ook maatregelen tussen die meer werk en financieel tijd nodig hebben zoals de parkfunctie vergroten.” Marvin: “Het is nu aan SGDTP of ze deze maatregelen gaan toepassen. Ze hebben nu in ieder geval een heel mooi overzicht met mogelijkheden.”

Expertmeeting met ondernemers

In het onderzoeksproces heeft de groep een expertmeeting georganiseerd. De experts bestonden uit ondernemers uit de regio Delft. Samen met deze groep is er tijdens een interactieve sessie gesproken over de duurzaamheidsopgave waar Delft campus voor staat. Marvin: “Ik vond deze interactieve sessie met de experts echt super leerzaam. Je krijgt zoveel inzichten van mensen die veel kennis hebben. Dit verplichte onderdeel vanuit Green Juniors was een meerwaarde.”

Bladloze windturbine

Een van de leukste maatregelen vond de groep toch wel de bladloze windturbines. Marvin: “In de toekomst komen er mogelijk nog andere energiebronnen op de markt. Een van deze mogelijk nieuwe duurzame energiebronnen zijn de windturbines van Vortez. De kracht van dit ontwerp zit in het opwekken van energie met de wind als energiebron met een lagere milieubelasting.” Het ontwerp hiervan is niet schadelijk voor vogels en zorgt voor minder overlast voor omwonende dan windmolens.