Powermanagementbedrijf Eaton bereikt met het nieuwe DC-grid op de N470 een nieuwe mijlpaal in de energietransitie in een samenwerking met DC Systems, SmartGrid en Dynniq Energy. Dit netwerk, het eerste van deze omvang in Nederland, is een grote stap naar een efficiënter energienet op basis van gelijkspanning dat beter is toegerust op het grootschalig gebruik van duurzame energie. Na uitvoering van het testprogramma en de inbedrijfstelling is het netwerk nu volledig operationeel.

De N470 is de duurzaamste weg van Nederland, mede dankzij een zelfvoorzienend lokaal energienet. Dit net is ontwikkeld door Eaton, Smart Grid, Dynniq Energy en DC Systems in opdracht van de provincie Zuid-Holland en Boskalis en werkt op basis van gelijkspanning – een unicum in Nederland.

Gelijkspanning is uitermate geschikt voor duurzame energienetten. Duurzame opwek is decentraal, waardoor je al snel meerdere verschillende energiebronnen op één netwerk hebt, die allen zijn gebaseerd op gelijkspanning. Ook de grootste verbruikers zoals straatverlichting met led-armaturen en de verkeersregelinstallaties worden gevoed via gelijkspanning. Het ligt dan voor de hand om ook het tussenliggende net in gelijkspanning uit te voeren.

Hoewel het voor de hand ligt, waren er tal van uitdagingen om op te lossen, met name omtrent veiligheid. In 2019 bereikten Eaton en partners al een mijlpaal in de Johan Cruyff Arena, waarin werd aangetoond dat op gelijkspanning gebaseerde batterijopslag geschikt is voor complexe omgevingen. De N470 toont dat ook een netwerk op gelijkspanning goed presteert en stabiel functioneert.

Johan Abbink, Salesmanager Eindgebruikers & Adviseurs bij Eaton: De sleutel tot een veilig DC-grid ligt in een systeembenadering. Daarbij kunnen we in DC bijvoorbeeld niet meer schakelen met mechanische beveiligingscomponenten. We werken daarom met op halfgeleiders gebaseerde componenten, die autonoom werken in een gelijkspanningsgrid dat opereert volgens het protocol Current/OS van onze partner DC Systems.”

Michiel Arnoldy, DC Systems en Board Member Current OS Foundation: “Om de uitdagingen waar onze samenleving voor staat als gevolg van de energietransitie te helpen overwinnen, heeft DC Systems een protocol ontwikkeld dat het ontwerp van schaalbare DC-netarchitecturen mogelijk maakt. Dit protocol definieert alle systeemaspecten voor belastingen en bronnen, van spanningsniveaus en bescherming tot aarding en corrosiebeperking.”

Dit Current/OS protocol is ontworpen voor DC-microgrids met solid-state (niet-bewegende) onderdelen. Het protocol lost problematiek op rond congestiemanagement, veiligheid, robuustheid en cyberbeveiliging en vereist geen centrale controle – vraag en aanbod worden automatisch op elkaar afgestemd.

Om dit protocol voor iedere productfabrikant beschikbaar te maken, is de Current/OS Foundation opgezet door Eaton, Schneider Electric en DC Systems. Deze stichting streeft naar een uniforme standaard voor netbeheerdoeleinden en biedt haar partners een open protocol en duidelijke richtlijnen, waarmee producten kunnen worden geproduceerd die goed functioneren in een Current OS-gebaseerde DC-omgeving.

Rob Engelen, CCO van SmartGrid: “De succesvolle afronding van het allereerste Smart DC-project in Nederland is het bewijs dat de beschikbare kennis en technologie klaar is voor DC-netten op grotere schaal.”

Maarten van Raaij, CEO bij Dynniq Energy: “De N470 zet een nieuwe standaard voor DC-netwerken. Het DC-netwerk is in staat om zeer efficiënt de capaciteit en het verbruik binnen het netwerk te beheersen. De hele energieketen wordt hierdoor geoptimaliseerd. Bovendien is het distributienet ongekend robuust door het samenspel van power- en energymanagement en de batterij-opslag.”

In november 2020 werd de verduurzaamde N470 in gebruik genomen. Na doorontwikkeling van het netwerk is een nieuwe monitoringperiode gestart – de verwachting is dat na de zomer van 2021 de resultaten hiervan bekend gemaakt zullen worden.