Amazon en Global Optimism kondigen vandaag aan dat ruim 100 bedrijven The Climate Pledge hebben ondertekend. Onder de 49 nieuwe ondertekenaars die zich vandaag aansluiten bij The Climate Pledge zijn bekende merken zoals Philips, Heineken, Colgate-Palmolive, PepsiCo, Telefónica en Visa.

Alle Pledge-ondertekenaars zijn bij elkaar goed voor meer dan 1.35 triljard dollar aan jaarlijkse omzet. Deze bedrijven hebben bij elkaar meer dan 5 miljoen mensen in dienst verdeeld over 25 industrieën – in 16 landen. De collectieve impact van The Climate Pledge, bij het aanpakken van klimaatverandering, is dan ook enorm te noemen.

De ondertekenaars zeggen toe om:

  • De uitstoot van broeikasgassen te meten en op regelmatige basis te rapporteren;
  • Hun net-zerostrategieën in lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs door het veranderen van businessprocessen, het gebruik van duurzame energie, materiaalvermindering en andere manieren om koolstofuitstoot terug te dringen;
  • Mogelijke resterende emissies te neutraliseren met aanvullende, kwantificeerbare, reële, permanente en maatschappelijk verantwoorde compensaties. Om zo de CO₂-uitstoot vóór 2040 tot 0% te reduceren – tien jaar eerder dan het doel van het Parijse klimaatakkoord van 2050.

Vergaande maatregelen

Alle ondertekenaars nemen op wetenschap gebaseerde, vergaande maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Dit doen zij door innovaties door te voeren op het gebied van supplychainefficiëntie, duurzaam transport, circulaire economie, schone energieoplossingen en meer. Veel van deze bedrijven betrekken ook hun klanten in hun net zero-ambitie door middel van uiteenlopende initiatieven. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van innovatieve verpakkingen en duurzaam productontwerp. Tegelijkertijd bieden ze klanten oplossingen die hen weer in staat stellen hun eigen uitstoot te verminderen, onder andere door middel van educatieve campagnes en duurzame winkelervaringen.

“Minder dan twee jaar geleden richtte Amazon samen met Global Optimism The Climate Pledge op en deed een beroep op andere bedrijven om het Klimaatakkoord van Parijs – tien jaar eerder dan gepland – te behalen. Vandaag hebben meer dan 100 bedrijven onze Pledge ondertekend, zei Jeff Bezos, CEO en oprichter van Amazon. “Wij zijn trots om samen met de andere ondertekenaars ons bereik en impact in te zetten om de economie CO2-neutraal te maken door businessveranderingen en innovatie.”

Christina Figueres, voormalig hoofd klimaatverandering bij de VN en mede-oprichter van Global Optimism: “Het klimaatakkoord van Parijs fungeert als een verbindende routekaart voor landen en mensen om de klimaatcrisis aan te pakken via échte, op wetenschap gebaseerde acties. Ik ben zeer blij om vandaag te kunnen aankondigen dat meer dan 100 bedrijven bereid zijn om sneller en verder tot actie te gaan en ik kijk ernaar uit om de komende 100 ondertekenaars te verwelkomen. Met z’n allen zijn we in staat om onze planeet te redden en een economie voor de toekomst te creëren.”

Amazon en Global Optimism verwelkomen de volgende nieuwe ondertekenaars die zich hebben gecommitteerd aan The Climate Pledge:

AECOM, Airmee, Atlantia, Black Lane, Bellrock Group, Colgate-Palmolive, Convoy, Delphis Eco, Direct Healthcare Solutions Ltd., Edmonton International Airport, EV Private Equity, FILA Solutions, Graebel, Greencore Group, Heineken, HH Global, IGS Energy, IMI Logistics, Inn at Laurel Point, Karma Automotive, LeasePlan, LifeStraw, Lil Packaging Ltd., Lime, Morgan Sindall Group, Mace Group, Natural Capital Partners, Optimus Ride, PepsiCo, Pollination, Portland General Electric (PGE), Posti , Pregis, Protector Cellars, Quorn Foods, Rail Delivery Group, Russell Group, Sainsbury’s, SecuriGroup Limited, Sonnedix, Springer Nature, Storegga Geotechnologies, The Sustainable City, STV, Telefónica, Teleperformance, Urenco, UST, Visa.

Informatie over alle 49 nieuwe ondertekenaars die zich hebben verbonden aan The Climate Pledge is beschikbaar op de About Amazon-blog, met alle nieuwe ondertekenaars, waaronder:

Heineken

Heineken heeft miljoenen klanten wereldwijd en is zich bewust van het feit dat het belangrijk is om niet alleen een winstgevende, maar ook een duurzame onderneming te zijn. De duurzame ontwikkelingsstrategie van Heineken, genaamd Brewing a Better World, toont de toewijding aan de Sustainable Development Goals van de VN. Door het opstellen van een routekaart, gebaseerd op deze VN-doelen, levert Heineken betekenisvolle en transparante bijdragen aan het beschermen van de planeet, het borgen van de welvaart en bestrijding van armoede. Als onderdeel van deze strategie heeft Heineken al een afname van 51% aan koolstofemissies gerealiseerd en een afname van 33% van het watergebruik bereikt sinds 2008. De inspanningen op het gebied van duurzaamheid omvatten de hele waardeketen – van het stimuleren van duurzame landbouw, brouwen tot aan de verpakking en distributie. Dolf van den Brink, voorzitter en CEO van Heineken: “Het is onze ambitie om duurzaamheid een integraal onderdeel van onze business te maken. Dit betekent dat we altijd met de principes van ‘Brewing a Better World’ in gedachten naar onze activiteiten kijken en iedereen van de Heineken-community erbij betrekken. Dat zijn onder meer onze medewerkers, partners en leveranciers, NGOs, overheden, lokale overheden en andere stakeholders. Om echte en blijvende verandering te realiseren moet er vooral worden samengewerkt. Door ons aan te sluiten bij The Climate Pledge voegen wij de daad bij het woord. We kijken ernaar uit om ons aan te sluiten bij een gemeenschap die kennis, ideeën en best practices zal gaan delen.”

Koninklijke Philips N.V.

Als toonaangevende aanbieder van gezondheidstechnologie is Philips gedreven door het doel om de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren door middel van zinvolle innovatie. Het bedrijf streeft ernaar om voor 2025 een positieve impact te hebben op 2 miljard levens per jaar, waaronder 300 miljoen in achtergestelde samenlevingen. Philips wil op verantwoorde en duurzame wijze groeien en stelt zichzelf daarom voortdurend uitdagende milieu- en sociale doelen die tegelijkertijd voldoen aan de eisen van de overheid. Binnen zijn eigen activiteiten stuurt Philips de overgang naar een circulaire economie door te streven naar dematerialisatie, de overstap te maken naar software- en dienst oplossingen, en de levensduurwaarde van zijn producten en diensten te maximaliseren. De onderneming verankert duurzaamheid in haar innovatieprocessen door de toepassing van EcoDesign-eisen. Dit zijn voorwaarden die de milieueffecten bepalen in elke fase van de levenscyclus van een product – van grondstofwinning tot energie-efficiëntie, verpakkingen en hergebruik van producten en materialen. Philips werkt nu al 100% CO2-neutraal en blijft de lat hoger leggen op het gebied van milieuverantwoordelijkheid. Bij een opwarming van de aarde met 1,5 °C wil Philips zijn CO2-uitstoot verder verlagen, bijvoorbeeld door de energie-efficiëntie van zijn producten tijdens de gebruiksfase bij de klant verder te verbeteren. Philips streeft er ook naar om tegen 2025 al zijn producten en diensten te ontwerpen in overeenstemming met de eisen van EcoDesign. Als onderdeel van dit streven naar duurzame producten heeft Philips een langdurige samenwerking met Amazon en zijn programma’s, waaronder deelname aan Frustration-Free Packaging, een programma dat fabrikanten aanmoedigt om hun producten te verpakken in recyclebare, compacte verpakkingen die klaar zijn om naar klanten te verzenden – zonder extra dozen wat minder afval oplevert.

Frans van Houten, CEO van Royal Philips: “Bij Philips zijn we ons bewust van de dreiging van klimaatverandering en de effecten die deze kan hebben op de menselijke gezondheid. We hebben duurzaamheid volledig geïntegreerd en ingebed in ons hele bedrijf en in de manieren waarop we werken en innoveren. We werken al samen met Amazon aan een compact en recyclebaar ontwerp van de verpakking van onze producten om afval en CO2-uitstoot te verminderen. We kijken ernaar uit om ons aan te sluiten bij Amazon, Global Optimism en de andere partijen om zich met The Climate Pledge in te zetten voor klimaatactie.”