Om de klimaatdoelstellingen te halen, is actie nodig. Om de voortgang hierop te kunnen meten, is serieuze duurzaamheidsrapportage van bedrijven essentieel. De tijd van vrijblijvendheid ten aanzien van dergelijke rapportage is voorbij, betogen Raneesh Jagbandhan en Marcus Looijenga van PwC.

‘Klimaatverandering is dé uitdaging voor onze generatie (…) Wij willen ons maximaal inspannen om ons land en onze planeet leefbaar en bewoonbaar te houden.’

Deze woorden in het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV spreken boekdelen. Tel daarbij de uitkomsten van de klimaattop in Glasgow, de diverse Klimaatmarsen en de steeds zichtbaardere impact van klimaatverandering op en de boodschap aan overheden, bedrijven en de maatschappij is duidelijk: de tijd van louter mooie ambities is voorbij. Meer dan ooit komt het aan op vooruitgang boeken. Met name ten aanzien van het terugdringen van CO2-uitstoot. Relevante, betrouwbare en vergelijkbare informatie is daarbij essentieel. Want zonder deze informatie kunnen we vooruitgang niet bewaken en niet bijsturen als dat nodig is. Bedrijven spelen een cruciale rol bij het aanleveren van deze informatie. Zij volgen hiervoor nu nog vrijwillige standaarden, die vaak tot onvergelijkbaarheid leiden.

Duurzaamheid ook belangrijk voor de financiële kant

PwC doet jaarlijks onderzoek naar duurzaamheidsverslaggeving, in het bijzonder naar de mate waarin en manier waarop grote bedrijven zoals beursfondsen rapporteren over duurzaamheidsinformatie, bijvoorbeeld CO2-uitstoot. In ons recent uitgekomen onderzoek over het boekjaar 2020 zit een dubbele boodschap. Enerzijds zien we dat 78% van de onderzochte ondernemingen in een of andere vorm rapporteert over duurzaamheid, tegen 72% in 2019. Dat is positief. Ook zien we dat geïntegreerd rapporteren toeneemt, waarbij financiële en niet financiële informatie samenhangend in een rapport wordt weergegeven. Bedrijven laten hiermee zien dat ze snappen dat duurzaamheid ook belangrijk is voor de financiële kant van het bedrijfsmodel. Download hier het onderzoeksrapport (pdf)

40% ondernemingen rapporteert niet over CO2-uitstoot

Anderzijds rapporteert 40% van de onderzochte ondernemingen niet specifiek over CO2-uitstoot volgens de gebruikelijke methodologie. Hoewel dit percentage licht is gedaald vanaf 44% in 2019, is het nog altijd zwaar onvoldoende. Niet alleen omdat voor het merendeel van de onderzochte ondernemingen door nieuwe Europese richtlijnen per 2023 verplicht is te rapporteren over duurzaamheid, zoals CO2 uitstoot, maar vooral omdat de urgentie van het behalen van de klimaatdoelen om meer relevante, betrouwbare en vergelijkbare informatie vraagt.

Afwachten is niet genoeg

Er moet dus meer gebeuren. Dat kan op een aantal manieren. Ten eerste is een afwachtende houding van bedrijven niet meer voldoende. Begin niet met rapporteren over bijvoorbeeld CO2-uitstoot als het moet, maar doe dat nu al. Voordat regelgeving, rechtszaken of verwachtingen van stakeholders de realiteit inhalen.

Nu relevant en transparant rapporteren

Ten tweede: bedrijven moeten meteen werk maken van meer relevante en transparante rapportage. Rapporteer niet alleen de impact van de onderneming op de leefomgeving, maar ook over de impact van bijvoorbeeld klimaatverandering op de houdbaarheid van het huidige bedrijfsmodel. Hiermee kunnen bijvoorbeeld groene investeerders met meer vertrouwen hun investeringen doen en zo de transitie naar een duurzame economie versnellen.

Vraag een derde partij

Ten derde: voeg betrouwbaarheid toe aan de informatie door een derde partij te vragen zekerheid over de informatie te geven. Dit hoeft niet perse een externe accountant te zijn, maar wel een onafhankelijke partij die de onderneming uitdaagt op de juistheid en volledigheid van de cijfers en let op greenwashing.

Wees kritischer

Ten vierde: accountants moeten kritischer zijn op door hen gecontroleerde organisaties. Welke concrete plannen liggen er onder een langetermijnambitie, en hoe reëel zijn die plannen? Zijn deze plannen ook vertaald naar financiële impact, bijvoorbeeld in de waardering van activa? Recentelijk riep ook de belangenbehartiger van institutionele beleggers Eumedion ondernemingen en accountants op hierover te rapporteren.

Onze planeet leefbaar en bewoonbaar te houden vraagt grote veranderingen. Bedrijven spelen hierbij een grote rol. Door als bedrijf kwalitatief hoge duurzaamheidsdata te verstrekken, met een kritische blik van de accountant, kan deze verandering (of het ontbreken daarvan) worden aangetoond. De tijd van vrijblijvendheid is daarom voorbij. Het is tijd voor actie, waaronder serieuze duurzaamheidsrapportage.

Raneesh Jagbandhan, lid board van accountants binnen PwC
Marcus Looijenga, directeur sustainability reporting PwC

Dit artikel is eerder gepubliceerd op de website van Accountancy van Morgen