Rapporteren over duurzaamheid is voor de meeste organisaties niet meer weg te denken. De wettelijke vereisten inzake ESG-verslaggeving nemen toe, de behoefte aan informatie vanuit verschillende stakeholders stijgt en de toekomstbestendigheid van de organisatie is ermee verbonden. PwC onderzocht het Nederlandse duurzaamheidsrapportage landschap door de 2021-rapportages van 121 beursgenoteerde ondernemingen onder de loep te nemen. 

Het nieuwste PwC-onderzoek ESG-rapportagelandschap in Nederland over 2021 laat Uit het PwC-onderzoek blijkt een toename van het aantal ondernemingen dat rapporteert over duurzaamheid. De trendanalyse toont dat steeds meer bedrijven over ESG-gerelateerde thematiek rapporteren, maar ook dat bijna de helft van de bedrijven (49 procent) assurance krijgt.

‘Bedrijven moeten zich voorbereiden op CSRD’

Naast de stijging in het aantal aan Euronext verbonden organisaties dat over duurzaamheid rapporteert, ziet PwC ook dat 55 procent van de ondernemingen een net-zero toelichting heeft in de rapportage over 2021, dat 45 procent van de bedrijven een verwijzing naar TCFD-aanbevelingen (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures) heeft opgenomen in de stukken en een significante verschuiving naar SBTi-commitments (Science Based Targets initiative) waarneembaar is.

“Het is goed dat bedrijven meer toelichten over duurzaamheid. Nu de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) finaal is, moeten bedrijven zich voorbereiden op een uniforme wijze van rapporteren. Als eerste stap zouden alle ondernemingen toch minimaal hun CO2-voetafdruk moeten rapporteren. En dat is niet het geval”, zegt Marcus Looijenga, als partner binnen PwC expert in ESG-rapportage en controle

Kwart rapporteert niet over CO2-uitstoot

Wat opvalt is dat maar liefst een kwart van de organisaties geen CO2-uitstoot rapporteert. Daarnaast blijft het aantal ondernemingen dat duurzaamheid verankert in de kern van de bedrijfsstrategie en bedrijfsvoering achter. De meeste ondernemingen lijken te wachten op de publicatie van de nieuwe normen voor duurzaamheidsverslaggeving van de EU om meer over ESG te rapporteren. 

De door de ondernemingen gerapporteerde onderwerpen zijn vaak nog niet afgestemd op de vereisten van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Veel bedrijven richten zich op klimaatverandering en het eigen personeel. De ESRS vraagt echter om aandacht voor onderwerpen als biodiversiteit, vervuiling, gelijke betaling en het effect op ESG in de waardeketen. Zeker dit laatstgenoemde element vergt veel van organisaties en betekent, met oog op de toekomst en de toenemende ESG-regelgeving, een enorme inspanning en investering. Nu voorbereiden op de toekomst is essentieel.

Verwacht: volop beweging in het jaarverslag

Daniel van Veen (foto), partner en binnen PwC actief op het gebied van ESG-assurance, verwacht dat veel bedrijven de komende tijd hard aan de slag gaan. “De nieuwe regelgeving zorgt voor meer uniformiteit op het gebied van ESG-verslaggeving. Rapportage over klimaatverandering, waaronder emissies, of het eigen personeelsbestand is straks voor alle ondernemingen verplicht. En uit de eigen materialiteitsanalyse volgen nóg meer thema’s die rapportage vereisen. Vooruitlopend op de CSRD verwacht ik daarom een enorme beweging in de jaarverslagen in het komende verslagjaar.”