Duurzaam ondernemen begint met eigen motivatie

Duurzaam ondernemen staat bij elke onderneming op de agenda. Klanten en aandeelhouders verwachten dat een bedrijf milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord zakendoet. Maar hoe doe je dat in de dagelijkse praktijk met continue druk op kwartaalcijfers, winstmarges en aandeelhouderswaarde?  De meeste ondernemers en CEO’s zijn inmiddels wel om. Geconfronteerd met wensen van klanten, aandeelhouders en andere stakeholders worden projecten opgestart en afgevinkt. Dat is mooi, maar deze ad-hoc aanpak mist vaak structurele aandacht en motivatie vanuit de hele organisatie. Volgens duurzaamheidsexpert Ilona Buddingh’-Maas van con3bute bereik je veel meer als je je in de eerste plaats afvraagt wat duurzaamheid voor jou persoonlijk en voor je onderneming betekent. En waarom je het belangrijk vindt. Te veel mensen beginnen zonder eigen visie met een duurzaam project. Dat is mooi, maar het leidt vaak tot een losstaand project, niet tot een duurzaam opererende onderneming met visie op de toekomst waarin motivatie voor duurzaamheid voorop staat.

Vijf stappen

Ilona Buddingh’-Maas helpt ondernemingen en individuele managers en ondernemers bij hun volgende stap in duurzame bedrijfsvoering, met advies en trainingen. In haar nieuwe boek BEGIN met duurzaamheid beschrijft ze de vijf stappen die leiden tot duurzame gedragsverandering, wat bedrijven als Unilever en de NS de grootste uitdaging noemen.

De eerste stap is ‘Bewustwording’ waarbij ze mensen aanraadt om hun eigen visie en motivatie rond duurzaamheid te formuleren. De tweede stap is het ‘Erkennen van belemmerende systemen’, zoals de dagelijkse spagaat tussen druk op kwartaalcijfers en duurzame keuzes, als efficiëntieslagen al gemaakt zijn. De derde stap is leren denken vanuit ‘Gelijkwaardigheid’: zien dat we allemaal een gedeelde verantwoordelijkheid hebben, en dat alles en iedereen een unieke waarde heeft die benut kan worden. De vierde stap is ‘In verbinding zijn’, met jezelf en de wereld om je heen. De vijfde en laatste stap is het ‘Nemen van verantwoordelijkheid’, door concrete acties te ondernemen.

De vijf BEGIN-stappen beschrijven een proces dat steeds opnieuw begint, zich doorontwikkelt en verdiept, met een steeds grotere persoonlijke duurzaamheidsbijdrage als resultaat.

Duurzaamheid persoonlijk motiverend maken

Buddingh’-Maas kan zich goed inleven in haar klanten, omdat ze zelf ooit in dezelfde positie verkeerde. Ze was brand manager in de fast moving consumer goods-sector en duurzaam ondernemen stond niet bovenaan haar prioriteitenlijst. Ook zette de kritische documentairefilm An Inconvenient Truth van Al Gore zette haar niet meteen in actie. Wel bracht het langzaam maar zeker een denkproces op gang. Ze besloot voor zichzelf te beginnen en ontdekte wat haar motiveerde om zich volledig voor duurzaamheid in te zetten. Dit resulteerde in de ontwikkeling van de vijf BEGIN-stappen, waarmee ze met haar adviesorganisatie professionals en organisaties helpt om (sneller) te veranderen.

Het persoonlijk motiverend maken van duurzaamheid ziet Buddingh’-Maas als een belangrijke succesfactor. ‘De dagelijkse realiteit van vele e-mails en druk op het halen van deadlines en kwartaalcijfers, maakt dat veel professionals hier weinig ruimte voor hebben, waardoor ervaringen als ‘niet voor mij’ ontstaan, en directe acties uitblijven.’

Veel mensen voelen zich bovendien ontmoedigd doordat de problematiek zo groot en complex lijkt, zegt Buddingh’-Maas: ‘Dit leidt soms tot desinteresse of onverschilligheid, en dat is zonde. Ik probeer mensen met een begrijpelijk proces houvast te geven om een weg in duurzaamheid te vinden die positief en motiverend is. En zo niet één project meegaat, maar een leven lang’.

BEGIN met duurzaamheid – Hoe je in vijf stappen je eigen visie vormt en samen met anderen een nieuwe realiteit creëert is geschreven door Ilona Buddingh’-Maas en uitgegeven door Uitgeverij Dialoog. Het boek kost 27,50 euro en is hier online te bestellen.

Bekijk de preview van het boek (pdf) 

Auteur Ilona Buddingh’-Maas van con3bute organiseert op vrijdagmiddag 16 juni een introductie evenement. Voor inschrijven en meer informatie zie: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-introductie-evenement-boek-begin-metduurzaamheid-33812109931

Share Button