Doelstelling is daarnaast om in 2015 de CO2-uitstoot per medewerker met 25 procent te verlagen ten opzichte van 2008. De resterende CO2-emissies worden in de toekomst zoveel mogelijk in eigen projecten – extern geverifieerd – gecompenseerd. En in onze advisering zullen we nog meer voorselecteren op klimaatbewuste oplossingen.

Klimaatneutraal ondernemen

DHV is een van de ondertekenaars van het internationale ‘Copenhagen Communiqué on Climate Change’. Afgelopen december nam DHV een voortrekkersrol in het Nederlandse bedrijfsleven en riep samen met 22 andere bedrijven premier Balkenende op tot daadkrachtig klimaatbeleid waarmee Nederland alsnog de klimaatdoelen voor 2020 kan halen. ‘Enkel onze medewerking toezeggen om de doelstellingen te behalen is voor ons niet voldoende om de CO2-uitstoot ook daadwerkelijk te reduceren,’ aldus bestuursvoorzitter Bertrand van Ee van DHV.

Door met terugwerkende kracht over 2009 de eigen uitstoot van gebouwen en zakelijk vervoer te compenseren is DHV in Nederland de eerste in zijn branche die klimaatneutraal onderneemt. Tegelijkertijd startte DHV in 2009 de duurzame verbouwing van zijn hoofdkantoor (van energielabel G naar A), implementeerde in Nederland duurzaam mobiliteitsbeleid en koos eerder al voor groene stroom (2008: 63%, in Nederland).

Intensief programma

In 2012 streeft DHV ernaar een eigen compensatieprogramma klaar te hebben. Van Ee: ‘Op de korte termijn moeten onder andere groene energie, het nog verder vergroenen van ons mobiliteitsbeleid, verduurzaming van onze kantoren maar ook een gedragsverandering van onze mensen, leiden tot de nodige reductie. Tot 2012 zullen we de resterende CO2-uitstoot compenseren.’

Verder kijken dan eigen uitstoot

Om zijn missie ‘duurzame oplossingen leveren’ nog breder in te zetten zal DHV ook in zijn projecten waar mogelijk voorselecteren op oplossingen die CO2-uitstoot drastisch verminderen. Voorbeelden zijn onder andere de ontwikkeling van eco-steden, duurzaam bouwen, groene luchthavens, bouwen met de natuur door kwelderoplossingen, energiezuinige waterzuiveringen etc.