Wie van de eindgebruikers behoort tot de rijke groene kostensnijders? De onveranderlijke groene vrekken? Of één van de andere tinten groen? Corporate Facility Partners, Facility Management Nederland en de Dutch Green Building Council hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop eindgebruikers met de duurzaamheid van hun gebouwen omgaan. De resultaten komen voort uit een wetenschappelijk onderzoek onder circa 350 grote organisaties, verantwoordelijk voor meer dan 30% van alle gebouwen in Nederland. 

Door dit onderzoek zijn acht verschillende duurzaamheidssegmenten gedefinieerd: acht tinten groen. Vandaag, 30 oktober, wordt tijdens het congres Green Buildings de website www.tintengroen.nl gelanceerd met de onderzoeksresultaten. Bezoekers van de website kunnen aan de hand van drie vragen ontdekken tot welke groep zij behoren.

 

Rijke Groene Kostensnijders, Onveranderlijke Groene Vrekken en Apathische Dromers

Uit het onderzoek van CFP, FMN en DGBC blijkt dat het grootste deel van de eindgebruikers tot de categorie ‘Rijke groene kostensnijders’ behoort (40%). Deze eindgebruikers investeren in duurzaamheid, maar vooral als het een kostenbesparing oplevert. Ze zijn actief op zoek naar informatie en zoeken deze informatie via diverse kanalen, zoals het bezoeken van beurzen, het lezen van vakbladen en het bezoeken van websites.

                                                                                                                                                                     

23% van de eindgebruikers is een ‘Doortastende groene koploper’. Deze groep wil investeren in duurzaamheid, vooral als de investeringen gericht zijn op het creëren van strategische waarde voor de organisatie. Bijvoorbeeld concurrentievoordeel, innovatie of imagoverbetering. Slechts 9% is een ‘Apathische groene dromer’ of een ‘Onveranderlijke Groene Vrek’. Zij zien nauwelijks mogelijkheden om te investeren in duurzaamheid binnen hun organisatie.

 

Groot maatschappelijk belang marktonderzoek voor duurzaamheid Nederland

Bram Adema, directeur van CFP, vindt het onderzoek van groot maatschappelijk belang: “Voor het eerst in Nederland is duurzaam aankoopgedrag in kaart gebracht en beschreven. Alle vrekken, alle koplopers en alle dromers hebben dezelfde duurzame doelen, hebben dezelfde problemen en kunnen daardoor tegelijk geholpen worden. Aanbieders van duurzaamheid weten hierdoor beter waar hun klanten behoefte aan hebben. De duurzaamheid van gebouwen in Nederland kan hierdoor een enorme versnelling krijgen.”

 

Maarten Dansen, operationeel manager van de Dutch Green Building Council vult aan: “Iedereen is een eindgebruiker en kan stappen zetten om zijn huisvesting te verduurzamen. Praktische tips helpen daarbij.”

 

“Nog niet eerder heeft een onderzoek zo duidelijk in kaart gebracht hoe facility managers en andere eindgebruikers van gebouwen aankijken tegen het duurzaamheidsvraagstuk en welke belemmeringen zij ervaren. Een belangrijk onderzoek dat eindgebruikers de inzichten geeft om een leidende positie in te nemen bij grootschalige verduurzaming”, aldus Natalie Hofman, voorzitter van Facility Management Nederland.

 

www.tintengroen.nl

Op www.tintengroen.nl kunnen bezoekers door drie meerkeuzevragen te beantwoorden ontdekken tot welk duurzaamheidssegment ze behoren. Ook zien ze hoe groot deze groep is. Tevens krijgen de bezoekers tips over hoe zij kunnen werken aan duurzaamheid binnen hun organisatie. Daarnaast is een whitepaper over het onderzoek te downloaden. Kijk voor meer informatie op www.tintengroen.nl.