Nu veel belanghebbenden steeds meer verwachten dat bedrijven een rol spelen bij het aanpakken van economische, ecologische en sociale kwesties, is corporate purpose een strategische noodzaak geworden die wijdverspreide voordelen creëert in de hele onderneming, volgens een nieuw Deloitte-rapport, “C-suite insights: How purpose delivers value in every function and for the enterprise.”

Deloitte ondervroeg meer dan 200 C-suite executives en voerde diepte-interviews met leiders uit verschillende sectoren om te begrijpen hoe hun rollen en bedrijven prioriteit geven aan purpose – gedefinieerd als de reden van bestaan van een organisatie en de positieve impact die het heeft op de samenleving.

Uit het onderzoek van Deloitte is gebleken dat er aanzienlijke mogelijkheden zijn om de verantwoordelijkheid voor purpose-gerelateerde toezeggingen te versterken. Hoewel de meeste ondervraagde C-suite leiders (70%) aangeven dat hun rol sterk beïnvloed wordt door de purpose prioriteiten van hun bedrijf, zegt slechts een derde (33%) dat hun beloning gekoppeld is aan hun prestaties gerelateerd  aan die prioriteiten. En onder degenen die zeggen dat hun bedrijf een gedefinieerd doel heeft dat is geïntegreerd in de kernstrategie van het bedrijf, geeft 22% geen prioriteit aan het verzamelen van doelgerelateerde gegevens, wat suggereert dat het doel niet zo centraal staat in het dagelijkse bedrijfsbeheer als het zou moeten.

“Veel bedrijven hebben grote stappen gezet om purpose in hun bedrijfsvoering te implementeren, maar er is nog een lange weg te gaan van commitment naar impact,” zegt Kwasi Mitchell, Chief Purpose Officer bij Deloitte. “Hoewel het duidelijk is dat C-suite leiders een sterke wens hebben om prioriteit te geven aan purpose, hebben ze nog ruimte om te groeien en hun systemen van verantwoording te ontwikkelen.”

Uit het rapport blijkt ook dat er meer samenwerking nodig is tussen C-suite leiders om informatie te kunnen delen en ervoor te zorgen dat prioriteiten effectief worden geïmplementeerd in de hele onderneming. Van de ondervraagden zegt 44% dat er een speciale C-suite leider is die toezicht houdt op de doelstellingen of duurzaamheid in hun bedrijf. Toch was onder deze respondenten de samenwerking over gedeelde purpose-prioriteiten met deze toegewijde C-suite leider veruit het laagst. Dit kan grotendeels te wijten zijn aan de relatieve onbekendheid van dergelijke chief purpose of chief sustainability officer functies.

Wat betreft de waarde die purpose kan opleveren, zegt een meerderheid (79%) dat het hun inspanningen op het vlak van werving, engagement en retentie van talent ondersteunt, gevolgd door klantenbinding en -betrokkenheid (68%). Verrassend genoeg zegt slechts 17% van de leiders dat purpose de toegang tot kapitaal verbetert, ondanks de verwachte groei en de belangstelling van beleggers voor ESG-activa.

“Leiders begrijpen misschien niet volledig hoe ESG-beheer en openbaarmaking verband houden met hun algemene doel,” voegde Mitchell eraan toe. “Bedrijven zijn zich ook nog steeds aan het aanpassen om tegemoet te komen aan de aanzienlijk toenemende nadruk op ESG door beleggers en andere belanghebbenden. Hoewel er normen en kaders bestaan voor het meten van ESG-prestaties, ontwikkelt het landschap zich snel en daarmee ook de mogelijkheid voor kapitaalmarktdeelnemers om de voortgang van bedrijven van jaar tot jaar te vergelijken, evenals die van branchegenoten.”

Om de doelstellingen effectief te implementeren, moeten bedrijven volgens het rapport hun doelstellingen duidelijk en authentiek formuleren en deze in hun organisatiecultuur verankeren. Het vaststellen van een business case voor het doel van de onderneming en het afmeten aan dat doel, evenals het koppelen van de beloning van leidinggevenden aan de resultaten, kan leiden tot een grotere verantwoordingsplicht en transparantie. Tot slot kan het creëren van een Chief Purpose of Sustainability Officer positie meer C-suite samenwerking bevorderen en zakelijke waarde stimuleren terwijl maatschappelijke uitdagingen worden aangepakt.

“Bedrijven kunnen er duidelijk baat bij hebben om purpose te zien als meer dan een slogan of een wervingspitch; het moet centraal staan in de bedrijfsstrategie,” zegt John Mennel, managing director en purpose strategy leader bij Deloitte Consulting LLP. “Hoewel de meeste leiders zich bewust zijn van de kracht van purpose, biedt het een nog grotere bedrijfswaarde dan ze denken – van risicobeheer tot toegang tot kapitaal en operationele efficiëntie.”