Het British Standards Institute (BSI) publiceerde onlangs een nieuwe richtlijn voor ‘corporate purpose’: bedrijven die bestaan om het welzijn van mensen en de planeet te bereiken.

BSI, die normen ontwikkelt die door Britse bedrijven worden gebruikt en ook aan internationale normen werkt, publiceerde eind januari na een proef van zes maanden PAS 808:2022 Purpose-driven Organizations – worldviews, principles and behaviours for delivering sustainability.

Dit, aldus de BSI, is ’s werelds eerste bedrijfsstandaard voor corporate purpose. Het biedt CEO’s en bedrijfsleiders wereldwijd een leidraad voor wat corporate purpose is, wat de principes en gedragingen van een succesvolle purpose-driven organisatie zijn en hoe organisaties hun besluitvorming kunnen afstemmen op hun verklaarde purpose.

Organisaties moeten steeds vaker opnieuw beoordelen hoe – en in wezen waarom – zij zaken doen. En ook om rekening te houden met de steeds dringender behoeften van mens en milieu, zodat deze centraal staan in de strategie en de activiteiten en de echte maatstaf voor succes worden. PAS 808:2022 is een nieuwe leidraad waarin wordt uiteengezet wat het betekent om in de praktijk een doelgerichte organisatie te zijn.

Wat houdt PAS 808:2022 in?

Het geeft richtlijnen aan bestuursorganen en uitvoerende managers over wat purpose is, hoe een purpose-driven organization (PDO) beslissingen benadert en hoe het handelt. Het schetst de wereldbeelden, principes en de bijbehorende gedragingen en activiteiten van een BOB en stelt gemeenschappelijke termen en definities vast met betrekking tot het doel.

Waarom PAS 808:2022 gebruiken?

  • Het helpt organisaties hun begrip van de wereldbeelden, principes en gedragingen van een succesvolle doelgerichte organisatie (PDO) te ontwikkelen in de context van hun organisatie om er een te worden.
  • Het biedt de basis voor een organisatie om haar eigen strategie├źn en benaderingen te ontwikkelen om het doel in hun beleid, processen, praktijken, producten, diensten en waardenetwerken te verankeren.
  • Het biedt de basis voor het afstemmen van het doel op de besluitvorming in de hele organisatie.
  • Het kan de basis vormen voor de verantwoording van een organisatie en beleidsmakers, regelgevers en andere belanghebbenden helpen te bepalen in hoeverre zij organisaties ondersteunen of belemmeren om succesvolle PDO’s te worden.

Meer informatie

Op 18 april wordt het grote congres Purpose Day XL ‘The Road to Net Positive’ georganiseerd in Spant! te Bussum. Hier leer je meer en doe je inspiratie over purposedriven business!