Deelnemers gezocht voor tweede ronde Green Deal circulair inkopen 2.0

Bron
PIANOo

Wilt u samen met publieke en private organisaties werken aan professionalisering en opschaling van circulair inkopen in Nederland? Sluit u dan aan bij de Green Deal Circulair Inkopen 2.0. In de Green Deal Circulair Inkopen spreken publieke en private organisaties met elkaar af de circulaire economie aan te jagen met hun inkoopbeleid. Zij worden hierbij ondersteund door Rijksoverheid, MVO Nederland, NEVI en meerdere kennispartners. Iedere deelnemende organisatie brengt twee pilots in. In bijeenkomsten en werkgroepen delen deelnemers en partners kennis, ervaringen, belemmeringen en successen.

De Green Deal Circulair Inkopen staat open voor overheden en ondernemingen, klein en groot, starters en gevorderden. Gezamenlijk tekenen zij de Green Deal op 7 juni 2018. Startende organisaties richten zich op pilots en leren circulair inkopen door het te doen. Gevorderde organisaties werken naast hun pilots aan vraagstukken rond verdieping en opschaling.

Green Deal Circulair Inkopen in de praktijk

Elke inkopende deelnemer start minimaal twee circulaire inkooptrajecten of houdt zich bezig met het opschalen van een eerder gedane pilot met circulair inkopen. De opgedane kennis en ervaring is de basis voor eigen inkoopprocessen en –strategie.

Deelnemers nemen actief deel aan tenminste één themagerichte werkgroep. Er zijn verschillende themagerichte werkgroepen, zoals Bouw, Disposables, ICT, Interieur, Intern draagvlak, Ketensamenwerking, Infra/GWW en Monitoring. Dit kan wijzigen naar gelang de wensen van de deelnemers. De verschillende trajecten worden ondersteund door kennispartners (consultants) met veel ervaring op het gebied van circulair inkopen. Opgedane kennis en ervaringen deelt u in 4 Community of Practice bijeenkomsten per jaar met alle deelnemers aan deze Green Deal.

Daarnaast zetten alle deelnemers zich in om opgedane kennis en ervaring breed te delen met andere private en publieke inkopende organisaties, ook via hun eigen communicatiekanalen. Uiterlijk in 2020 zorgen de inkopende deelnemers voor aantoonbare integratie van circulair inkopen in hun inkoopprocessen, -beleid en -strategie.

Doelgroep

Circulair inkopen is een uitdaging voor de hele organisatie. Dus is het de bedoeling dat per organisatie minimaal 2 personen deelnemen. Bijvoorbeeld een inkoper en de duurzaamheid coördinator of een betrokken budgethouder/projectleider.

Datum en locatie ondertekening

De ondertekening van de nieuwe Green Deal Circulair Inkopen 2.0 vindt plaats op 7 juni 2018 tijdens het PIANOo congres in Bussum. Staatssecretaris van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat tekent dan namens de Rijksoverheid.

Kosten

Kosten voor deelname aan het netwerk bedragen €1250,- per jaar. Deelnemers aan de Circulair Inkoop Academy van PIANOo kunnen het eerste jaar gratis deel nemen aan de Green Deal Circulair Inkopen 2.0.

Aanmelden

De definitieve tekst van de Green Deal is sinds deze week definitief, en vindt u onderaan deze pagina. De tekst is vers van de pers en heeft nog niet de definitieve opmaak. De tekst is nu al beschikbaar zodat u de mogelijkheid heeft om aan uw bestuurder een concreet voorstel tot mede-ondertekening te kunnen doen. Heeft uw organisatie interesse? Laat het uiterlijk 25 mei 2018 weten aan info@gdci.nl

Tekst en voorwaarden: Green Deal Circulair Inkopen 2.0

 

Share Button