Traditioneel worden belanghebbenden uit elkaar gedreven en gaat ieder voor zijn eigenbelang. Alsof de klassenstrijd nog steeds gevoerd wordt. Alsof in de Partij van de Arbeid niet ook veel mensen zitten met aandelen. Alsof veel aandeelhouders niet ook werknemer zijn. Alsof leveranciers er alleen maar op uit zijn om de klant uit te zuigen.

Gezond polderen wordt te snel bij het vuilnis geplaatst. Kent u een onderneming of instelling die meer dan zestig procent van het echte potentieel benut? Wordt er in uw organisatie synergie gerealiseerd? Sturen op relaties, inzetten op verbinding in onze organisaties, gebruik maken van al het aanwezige potentieel en talent kan een geweldige impuls geven. Als we uit de klassieke belangenbehartiging stappen, en we krijgen oog voor het geheel van belangen, dan ligt een grote bron voor maatschappelijke synergie open. Dan zullen we veel echte welvaart realiseren.

Oprecht ondernemerschap werkt altijd zo. Blijvende relaties met klanten, medewerkers en leveranciers staan voorop. Trouw is een sleutelwoord. Vandaar dat duurzaam ondernemen het hart raakt van echte ondernemers. We willen graag gedurende langere tijd met elkaar optrekken en zoeken daarin naar wat ons verbindt, en hoe we elkaars belangen, nu en straks, kunnen dienen. ‘People, planet en profit’ zijn afzonderlijk en gezamenlijk op die loyaliteit gebaseerd.

Hoe kunnen we die loyale, duurzame verbindingen structureel een plaats geven in onze organisaties? Natuurlijk om te beginnen door met alle belanghebbenden open kaart te spelen. Vertel weer eens aan uw klanten, medewerkers en leveranciers dat zij voor u belangrijk en waardevol zijn. We werken het liefst en het best samen met mensen die we vertrouwen. Ga samen na hoe die relatie versterkt en uitgebouwd kan worden.

Vervolgens kun je in een volgende stap samen zoeken naar nieuwe bronnen van synergie. Als belanghebbenden niet alleen in hun eigen vergaderingen bijeenkomen, maar samenkomen om te leren van ieders bijdrage en te verkennen hoe daar meer uitgehaald kan worden voor het grotere, gemeenschappelijke belang van de organisatie, dan ben je als ondernemer vernieuwend bezig en bouw je mee aan echte welvaart.

‘Multiple stakeholdership’ is een concept waarmee binnen Pentascope in 1997 een aanvang is gemaakt. In mijn nieuwe onderneming Mediamaal ga ik daarop verder. Klanten die belang hebben bij een langduriger relatie worden mede-aandeelhouder en als het kan streven we naar reciprociteit, op open en zakelijke basis. Als bartering (betalen in natura) mogelijk is, prima. Zo ontwikkelen we ook met medewerkers en leveranciers meervoudige relaties. Natuurlijk is het voor alle betrokkenen een zoekproces om al die belangen in balans te brengen. Maar omdat dit de essentie van ondernemen is, kan de moderne ondernemer hier zijn of haar echte kwaliteiten tonen. Waar we deze belanghebbenden bijeenbrengen, blijken er veel stimulerende ontmoetingen plaats te vinden, die veelal aanzienlijk leuker zijn dan menige aandeelhoudersvergadering.

Echte welvaart is voor mij dan ook boven alles dat je echt oog hebt voor elkaar.

Lambert Pater is onder andere oprichter en richtinggever van communicatie-implementatiebureau Mediamaal, oprichter van Pentascope en voorzitter stichting Echte Welvaart.