Vanuit zijn eerdere werk als accountant bij PwC heeft Albert-Jan Knol er bewust voor gekozen om zich te specialiseren in duurzaamheidsvraagstukken. Sinds een jaar is hij Senior-Manager ESG Assurance & Reporting bij BDO, een grote dienstverlener in Nederland op het gebied van accountancy en advies. “Ik heb veel jaarverslagen gecontroleerd voor beursgenoteerde bedrijven. Onderdeel daarvan is vaak een ESG-rapportage, waarin wordt gerapporteerd over lange termijn waarde creatie en de belangrijkste duurzame onderwerpen voor alle stakeholders. Verhalen die de kern van een onderneming raken, die mijn interesse in duurzaamheid hebben opgewekt. Door me op dat vlak te specialiseren, kan ik met mijn kennis ook andere bedrijven helpen om aan de normen en eisen te voldoen inzake hun ESG-impact”, aldus Albert-Jan.

Albert-Jan: “De tijd dringt, veel bedrijven worden nu pas wakker en zijn zoekende. Voor ons als accountants betekent dit ook een grote opgave, het is namelijk complexe materie die in korte tijd de revue passeert. Wij zijn de derde partij die meekijkt in aanloop naar de verplichte Assurance. Dat doen we vanuit onze ervaring met het rapporteren en controleren van duurzaamheid, maar we mogen uiteraard niet op de stoel van de klant gaan zitten. Wel kunnen we de klant een spiegel voorhouden, kennis delen en de stappen die ze maken in dit ESG reporting proces beoordelen in onze rol als accountant.”

Bedrijven die zijn gestart met het in kaart brengen van hun ESG-impact willen al snel het beste eruit halen. “Veel ondernemingen doen al ‘iets met duurzaamheid’, maar de aankomende verplichtingen geven hier meer structuur aan en vereisen veel meer transparantie naar buiten toe. Vanuit die vereisten gaat het natuurlijk om het voldoen aan alle verplichtingen. Ik zie wel dat deze transparantie wordt benut om het goede te doen voor de onderneming. Als hun accountant kunnen we hen helpen met onze kennis over rapportage, maar niet met de tooling die nodig is om alles in kaart te brengen, conclusies te trekken en erop te acteren. Daarvoor heb je een partij als Salacia nodig, die met software ESG reporting meer beheerst en controleerbaarder maakt. Daarnaast heeft Salacia ook kennis van de nieuwe ESG regels en denkt mee in oplossingen. Wij worden blij van zo’n geautomatiseerd ESG data proces. Dat verhoogt de kwaliteit van de rapportage en maakt het controleren een stuk efficiënter.”

Tot besluit zegt Albert-Jan: “Bij ESG reporting gaat het niet alleen om je eigen data, maar ook om externe data. Het is voor bedrijven moeilijk om daar op eigen kracht alle inzichten in te krijgen. Met de software van Salacia kan dat wel en hiermee wordt ESG reporting echt waardevol.”