Aan duurzaamheidsambities bij grote organisaties geen gebrek. Integendeel zelfs; iedere respectabele organisatie heeft anno 2021 een duurzaamheidsbeleid, MVO-plan of iets vergelijkbaars. En dat is maar goed ook, want de aarde vraagt ons om gas terug te nemen, letterlijk. Om het broeikaseffect tot een halt te roepen en de generaties na ons een leefbare, veilige en schone plek te bieden. Het is dan ook niet verrassend dat de jonge generatie, met name generatie Z en millennials, het sociale duurzaamheidsvraagstuk belangrijk vinden. Een recent onderzoek van het Nationaal Programma Regionale Energie Strategie, toont aan dat jongeren tussen 12 en 30 jaar zich verantwoordelijk voelen voor duurzaamheidsoplossingen en ongeveer een derde van hen het liefst zijn mening zou geven over duurzaamheidsplannen van de overheid. Datzelfde aantal wil in elk geval informatie over duurzaamheidsplannen ontvangen. Bovendien heeft de COVID-19 pandemie ervoor gezorgd dat duurzaamheid hoger op de bedrijfsagenda is komen te staan, blijkt uit onderzoek van ING. Deze resultaten stemmen hoopvol.

Ambitie voor duurzame oplossingen én bereidheid om ermee aan de slag te gaan genoeg dus. Toch merken we dat het vaak helaas blijft steken bij plannenmakerij. Duurzaamheidsdoelstellingen worden opgeschoven, omdat andere zaken een hogere prioriteit lijken te hebben. En wat er op het gebied van duurzaamheid gebeurt, vindt vaak geïsoleerd of eenmalig plaats, in plaats van organisatiebreed en voortdurend.

Ambitie en daadkracht combineren

Het lijkt ons een logische stap om de ambitie en daadkracht van de jonge generatie te combineren met de toenemende bereidheid van organisaties om te verduurzamen. Om van plannen realiteit te maken is namelijk kennis en een zekere daadkracht vereist. We hebben een manier gevonden om dat te faciliteren. De jonge generatie wil namelijk drie dingen: impact maken (eigenaarschap), geïnspireerd worden (ontwikkeling) en verbinding met anderen. Deze drie kernwaarden hebben wij dan ook als uitgangspunt genomen voor ons initiatief om de duurzaamheidsambities bij niet alleen de jonge professionals, maar ook hun werkgevers, flink te boosten.

Hoe we dat doen? Dit najaar brengen we voor het achtste jaar op rij gemotiveerde professionals met een sterke duurzaamheidsambitie samen op ons initiatief De Groene Vloot. De duurzaamheidsambitie is dan ook ongeveer het enige dat de deelnemers met elkaar gemeen hebben, want hun achtergronden, functies en sectoren lopen enorm uiteen. Zo hebben we medewerkers mogen verwelkomen van bijvoorbeeld ABN Amro en Accenture, maar ook van Berenschot en Renewi. In het leiderschapsprogramma, met als toppunt de vijfdaagse zeiltocht, worden de jonge professionals geïnspireerd door (duurzaamheids)experts, zoals Jan Terlouw, Jesse Klaver en Jort Kelder. Om de zeiltocht heen zijn er bijeenkomsten om de jonge professionals aan elkaar te verbinden, ontvangen zij interessante en vooral pragmatische middelen om hun ambitie om te zetten in een daadkrachtig plan waarmee zij impact kunnen maken binnen de bedrijfsmuren van hun werkgevers. Het eindresultaat? Een concreet plan én de juiste middelen om de ambities te veranderen in realiteit. Dat succes heeft zich bewezen. De Groene Vloot is de basis geweest van veel succesvolle duurzame oplossingen. Van concrete nieuwe initiatieven, zoals 50.000 geplaatste zonnepanelen, de Raad van de Toekomst, een alternatieve munt (groen geld), modulaire woningen en 20 nieuwe, duurzame banen, tot het aanzetten van duurzame pioniers binnen organisaties, of zoals wij ze graag noemen: de leiders van morgen.

Kruisbestuiving is de sleutel

De kracht van het programma zit in het samen doen, of zoals wij het noemen: de kruisbestuiving. De duurzaamheidstransitie is een complex vraagstuk dat vraagt om verschillende perspectieven en ervaringen om vanuit daar nieuwe initiatieven te ontwikkelen die daadwerkelijk impact maken en versnelling brengen. Het credo “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” gaat in dit geval volledig op. Weten wat jij met jouw kwaliteiten kunt bijdragen en versterken door samenwerking met anderen is de sleutel tot impact, dat is wat we de deelnemers willen laten ervaren. Door mensen uit verschillende organisaties, sectoren, generaties, en achtergronden bij elkaar te brengen om één gezamenlijk doel na te streven verandert kruisbestuiving in integrale samenwerkingen. Die zijn noodzakelijk om zoveel mogelijk impact te kunnen maken. Nederland, of eigenlijk de hele wereld, kampt met grote uitdagingen op het gebied van energie, water en circulariteit. Elke organisatie herkent deze uitdagingen, dus kennis uitwisselen of deze uitdagingen gezamenlijk te lijf gaan helpt enorm om de duurzaamheidstransitie te versnellen. En de jonge generatie, die zo op zoek is naar verbinding en een flinke dosis ondernemerschap in zich heeft, is de beste groep om dit te laten doen.

Talitha Muusse (Millennial expert) en Judith van de Goor (Frisse Blikken)