Tijdens de live-uitzending van de Computable Awards 2020 zijn er 21 winnaars van de Computable Awards 2020 bekend gemaakt. Dit jaar zijn prijzen overhandigd in het Scala Theater bij Jaarbeurs in Utrecht, maar werden ook winnaars thuis of op kantoor verrast met de award. Eva Brouwer presenteerde de show, waarbij het thema ‘changing times’ volledig was toespitst op de veranderende tijd waarin wij leven. In totaal zijn twintig Computable Awards uitgereikt. Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital, kreeg thuis de award voor CxO overhandigd. Ook werd de prijs voor Duurzaamheid & MVO aan haar uitgereikt. Dit voor het project L*E*A*P, waar NLdigital één van de deelnemers is. 

Project L*E*A*P

Een coalitie van bedrijven uit de Amsterdamse datacenterketen gaat samen met overheden aan de slag in het datacenter-energiebesparingsinitiatief ‘LEAP’. Verwachting is dat het energieverbruik in datacenters hiermee tot 40 procent kan worden teruggebracht in de komende drie jaar. Met het initiatief trekken overheid, bedrijven en kennisinstellingen samen op om in een hoger tempo een duurzame digitale economie te realiseren. Gedurende de eerste fase gaan 20 coalitiepartners in pilots onderzoeken wat de mogelijkheden voor energiebesparing zijn, zonder prestatieverlies.

Voortschrijdende digitalisering van de maatschappij zorgt ervoor dat er steeds meer data wordt gegenereerd, verstuurd en opgeslagen. Datacenters faciliteren dit dataverkeer, terwijl hard- en software vaak eigendom zijn van klanten. Door de groei van datagebruik, stijgt de vraag naar elektrische energie. De verwachting is dat de benodigde hoeveelheid elektrische energie in 2030 is verdubbeld ten opzichte van het huidige energieverbruik.

LEAP-coalitie voor duurzame groei in data

Naast de initiërende partijen Amsterdam Economic Board, NLdigital, Green IT Amsterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, zijn bedrijven en kennisinstellingen uit de gehele keten vertegenwoordigd in de coalitie: Albert Heijn, Booking.com, Dell Technologies, Deloitte, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Hewlett Packard Enterprise, Interxion, Iron Mountain, KPN, NEP The Netherlands, ministerie van Economische Zaken, Rabobank, Royal Schiphol Group, SURFsara, VMware en de Vrije Universiteit Amsterdam. Van datacenters en bedrijven met veel dataverkeer en klant van datacenters, tot hardware leveranciers en overheden. Samen gaan zij de gevolgen van de ongebreidelde groei aan dataverkeer op het elektriciteitsnetwerk het hoofd bieden. Optimalisatie in het energiegebruik van ICT in datacenters moet ruimte bieden voor duurzame groei en een positieve impuls geven aan toekomstbestendige groei van de sector.

Verschillende pilots in startup-fase energie-optimalisatie

De eerste stap in de LEAP pilotfase is het meten van de Server Idle Coëfficiënt (SIC). De SIC geeft de mate aan waarin een server wél energie verbruikt, maar géén IT-werk verricht. Hieruit moet blijken hoe energie-(in)efficiënt servers in datacenters zijn. De tweede stap in de LEAP pilotfase is om de SIC te meten met aangepaste instellingen, die ervoor zorgen dat de servers zo veel mogelijk in spaarstand gaan als ze geen werk verrichten. Hiermee kan de impact van de power management-instellingen op het energieverbruik van servers worden gemeten. Uit reeds uitgevoerde onderzoeken blijkt dat het performanceverlies van de server door het aanzetten van deze instellingen nagenoeg nul is.

Datacenter van de toekomst

“De uitkomsten van de pilots geven inzicht in de relatie tussen energieverbruik en het ‘idle staan’, ofwel nutteloos draaien van servers, en hoe het toepassen van powermanagement kan leiden tot een verlaging van het energieverbruik van servers. De verwachting is dat bedrijven die het powermanagement op een slimmere manier instellen, een energiebesparing van 20% tot 40% kunnen realiseren. Een enorme duurzame stap voorwaarts.”, aldus Marjolein Bot, Challenge Lead Energie, Amsterdam Economic Board. Maart 2020 verwacht de LEAP-coalitie de conclusies van de pilots te kunnen delen en de eerste maatregelen om energiebesparingen slim in te regelen te presenteren.