Tilburg University wijdt elk jaar een evenement aan Wereld Mensenrechtendag, waarin de Max van der Stoel Mensenrechtenprijs voor het beste proefschrift en de beste Masterscriptie over mensenrechten wordt uitgereikt. Op 9 december 2014 wordt de uitreiking voorafgegaan door een lezing door Koen Becking, voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University, over het mensenrechtenbeleid van de universiteiten.

 

Mensenrechtenbeleid van de universiteiten

In december 2013 presenteerde de Nederlandse overheid haar Nationaal actieplan mensenrechten en bedrijfsleven. Met dit plan wil Nederland bedrijven ondersteunen bij het naleven van mensenrechten in hun eigen activiteiten én verderop in hun productieketens. Een goed voorbeeld van zulke ketens is de textielindustrie in Bangladesh. Het Nederlandse Actieplan gaat uit van het beginsel dat ‘bedrijven een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om overal dezelfde normen op het gebied van mensenrechten toe te passen, in Nederland en ook daarbuiten’. Deze lijn kan ook worden doorgetrokken naar andere niet-statelijke actoren, zoals universiteiten.

 

Dr. Koen Becking, de voorzitter van het College van Bestuur van Tilburg University, zal een lezing geven over Corporate Social Responsibility (CSR) en het mensenrechtenbeleid van de universiteiten. Becking: ‘Tilburg University zet zich al in voor mensenrechten, bijvoorbeeld in het project Professors for Development, voor onderwijs en het behartigen van belangen van verkrachtingsslachtoffers uit Rwanda met juridische middelen en publiciteit. Dergelijke betrokkenheid zorgt ervoor dat mensen zich ook meer gaan mobiliseren en willen inzetten voor CSR, want als universiteit kunnen en willen we nog meer doen.’

 

Na zijn voordracht zal Becking in debat gaan met prof. Nicola Jägers en twee Masterstudenten International Human Rights Law, Veronica Perozo Alberti en Lucas Hartog.

 

Mensenrechtenprijs

In de tweede helft van het programma zal de Max van der Stoel Mensenrechtenprijs 2014 voor het beste proefschrift en de beste Masterscriptie over mensenrechten worden uitgereikt. Max van der Stoel was Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OVSE en VN Rapporteur inzake Mensenrechten.