De betrokkenheid van Nederlanders op het gebied van voedsel en de invloed op het klimaat is groot. Van de consumenten realiseert 63% zich dat hun keuze voor bepaald eten gevolgen heeft voor het klimaat.
Twee van de vijf Nederlanders heeft zelfs meer geld over voor milieuvriendelijke producten. Deze groep blijft stabiel, ondanks de huidige economische teruggang.

Misverstanden
Nederlandse consumenten hebben steeds meer belangstelling voor onderwerpen als milieu, dierenwelzijn en eerlijke handel in relatie tot eten. In de winkel is het echter lastig om bewust keuzes te maken over deze onderwerpen, omdat informatie hierover vaak ontbreekt.
Daardoor zijn consumenten veelal aangewezen op hun eigen inschattingen en algemene kennis. En daar gaat het nog wel eens mis. Opvallend is het verschil tussen zaken waar mensen âspontaanâ aan denken, en wat ze aankruisen bij meerkeuzevragen. Bij meerkeuzevragen over klimaatbelasting van hun eten en wat zij daaraan zelf kunnen doen, kruisen ze zaken aan als verpakking en zuinig omgaan met eten. Maar bij open vragen vergeten consumenten belangrijke zaken te noemen die ook van invloed zijn zoals de productiewijze, transport of de bereidingswijze.

Onherkenbaar
Uit het Motivaction-onderzoek blijkt dat 63% van de Nederlanders niet aan een product kan zien of het belastend is voor het klimaat.
Daardoor kunnen ze er ook geen rekening mee houden. Slechts 14% doet dat op dit moment wel. Andere belangrijke informatiebronnen die consumenten raadplegen over eten zijn kritische televisieprogrammaâs als Radar en Kassa (47%), belangenorganisaties als Consumentenbond en Voedingscentrum (32%) en de supermarkt (31%), zo blijkt uit het onderzoek. Als er één overkoepelend keurmerk zou zijn voor diervriendelijke, milieuvriendelijke en eerlijke producten (fairtrade), dan zou ongeveer tweederde van de Nederlanders daar wel op letten.

Signaal
‘Dit is voor ons een duidelijk signaal dat aan de informatievoorziening over klimaatbelasting van ons eten het nodige kan worden verbeterd, en dat consumenten daar ook op zitten te wachten,’ zegt Wouter Rosekrans, projectmanager voedselkwaliteit bij het Voedingscentrum. ‘Het Voedingscentrum heeft als taak om consumenten objectieve informatie te geven over eten, zodat ze bewust een keuze kunnen maken. Dat geldt voor onderwerpen als voedingswaarde, dierenwelzijn, maar ook voor onderwerpen als de productiewijze en klimaatbelasting.’

Campagne
Het Voedingscentrum lanceert binnenkort een campagne om het bewustzijn van consumenten te vergroten over eten en klimaat.

Over het onderzoek
Het onderzoek is gehouden onder een representatieve groep Nederlanders in de leeftijd van 18-65 jaar. 1.024 Respondenten vulden een online vragenlijst in.