Maatschap Koning-Bruijn in Stompetoren ontving afgelopen dinsdag 30 mei 2017 de eerste levering VLOG-gecertificeerd melkveevoer via AgriTop, dealer van voeronderneming ForFarmers. Dit gebeurde in het kader van een pilotproject van zuivelonderneming CONO Kaasmakers, die wil inspelen op de toenemende vraag naar GMO-vrije zuivelproducten in Duitsland. Meer melkveehouders van de CONO pilot zullen de komende tijd overschakelen op VLOG gecertificeerd voer.

CONO Kaasmakers, makers van Beemster kaas, heeft in haar duurzaamheidsprogramma Caring Dairy de focus op weidegang en dierwelzijn. In aanvulling hierop gaat CONO van start met een pilot GMO-vrije melk produceren en verwerken tot kaas. Dit alles volgens de Duitse VLOG-standaard. VLOG (Verband Lebensmittel Ohne Gentechniek) is een Duitse vereniging die verantwoordelijk is voor de certificering en uitgifte van het “Ohne Gentechniek” label.

De focus voor de pilot ligt in eerste instantie op Noord-Hollandse weidemelk. Duurzaamheidsmanager Grietsje Hoekstra: “Wij zien een geweldige kans om met onze mooie Noord-Hollandse weidebedrijven een eerste stap naar GMO-vrije zuivel te zetten. Dat betekent dat er gegarandeerd geen genetisch gemodificeerde grondstoffen in het voer zitten.”

CONO betaalt de melkveehouders die aan de pilot mee doen een meerprijs van 1 cent per kilogram melk om de extra voerkosten te compenseren. De veehouders van de CONO pilot worden door verschillende veevoerfabrikanten beleverd. CONO veehouder Matthieu Koning is enthousiast over deze omschakeling: “Er is gekozen voor GMO-vrije grondstoffen met dezelfde voederwaarde. Voordeel is dat het rantsoen voor onze koeien daarmee niet ingrijpend verandert en wel gegarandeerd GMO-vrij is.”

ForFarmers

Voeronderneming ForFarmers is al in 2016 in Duitsland van start gegaan met de verkoop van VLOG-gecertificeerde melkveevoeders. In Nederland sluit ForFarmers nu ook aan bij initiatieven vanuit de Nederlandse zuivelsector om te beantwoorden aan de toenemende interesse in Duitsland naar VLOG-gecertificeerde zuivelproducten. ForFarmers heeft ook in Nederland VLOG-gecertificeerde productielocaties en heeft reeds jarenlange ervaring met de productie en toepassing van VLOG-voeders. Hiermee is duidelijk geworden dat vergelijkbare productieresultaten kunnen worden behaald. Vanaf nu worden de melkveevoeders ook aangeboden op de Nederlandse markt. Dit biedt melkveehouders, die vanuit hun zuivelonderneming de mogelijkheid wordt aangeboden om melk te leveren volgens de VLOG-standaard, de mogelijkheid om in te spelen op deze marktontwikkelingen.